>>>
> Magazin > Eko&urbano > Zaštita Tare prioritet u odnosu na rok završetka auto-puta

Zaštita Tare prioritet u odnosu na rok završetka auto-puta

meCrnogorski available languages

Ministar održivog razvoja i turizma Pavle Radulović poručio je danas da se moraju poštovati ekološki standardi kojim se štiti rijeka Tara, o čemu se stara nadzor nad izvođačem radova na auto-putu i inspekcija. Zaštita životne sredine i ovog lokaliteta je prioritet čak iako bi to značilo probijanje rokova za završetak auto-puta, a samim tim i više uloženog novca, naglasio je ministar na pres-konferenciji posvećenoj uticaju izgradnje auto-puta na rijeku Taru.

„Mi moramo štititi životnu sredinu i to i činimo, makar to značilo probijanje rokova za završetak auto-puta Bar Boljare“, kazao je Radulović.

Na konferenciji kojoj su prisustvovali i predstavnici nadležnih institucija za kontrolu radova i uticaja na životnu sredinu, predstavnici državnih komisija za reviziju i uporedni tehnički pregled, predstavnici nadzora i „CRBC“-a, ministar je kazao da se u medijima pojavljuju paušalne informacije i da je zbog česte zamjene teza neophodno da se građanima predstavi šta se dešava tokom izgradnje auto-puta i kakav je zapravo uticaj na Taru.

„Zamjenama teza, prikazivanjima snimaka jednog gradilišta i njihovim potkrepljivanjem dokumentacijom koja se odnosi na potpuno druge objekte, te manipulacijom i miješanjem tehničke i žargonske terminologije stvara se utisak da se na gradilištu auto-puta u mjestu Mateševo, koje sa pravom nazivaju milenijumskim projektom Crne Gore, dešava nešto apokaliptično“, kazao je on.

Radulović je rekao da nikada nije pokušao da kaže da gradilište ne postoji i da se na njemu ne odvijaju radovi, te da su sporadični incidenti uredno dokumentovani i protokolisani.

„Reagovalo se i evo kao prvi primjer kadar u kome se prikazuje navodna deponija u koritu rijeke Tare, a onda za njom navodna dozvola Ministarstva kojom je to dopušteno. Zarad građana, kadar prikazuje radove na regulaciji toka rijeke Tare a saglasnost koju ovdje prikazujemo u cjelosti – a ne samo njen iskidani dio – izdala je Agencija za zaštitu životne sredine, koja je u to vrijeme bila samostalni organ, a ne kao danas organ u sastavu Ministarstva. Iz nje ćete jasno vidjeti da se radi o odlagalištima viška iskopa (tehnički nazvanim deponija – jer se radi o deponovanju ovog materijala a ne lokacije za odlaganje bilo kakve vrste otpada) koji su predviđeni glavnim projektom i obrađeni Elaboratom za zaštitu životne sredine“, kazao je ministar.

Ističući da se pomenuti radovi izvode na osnovu saglasnosti Uprave za vode i tiču se regulacije korita, Radulović je kazao da se u neposrednoj blizini izvode radovi na petlji Mateševo odnosno mostu Tara 1 i Tara 2 pa cijelo gradilište izgleda kao jedno jedinstveno i da ima veliki front. „Istine radi, najbliža od ovih odlagališta za koje je izdata dozvola udaljena je od kadra koji je prikazan preko sedam kilometara“, naveo je Radulović.

Ministar je naglasio da je MORiT zamolilo eksperte UNESCO-a koji su dolazili u monitoring misiju zbog Nacionalnog parka „Durmitor“ da obiđu i dio Tare na kome se trenutno gradi auto-put.

„Danas je svima jasno – tehnički dokazano i potvrđeno da nema nikakvog izmještanja korita Tare te da su radovi koji se trenutno izvode dozvoljeni u tranzitnoj zoni zaštite. Zamolili smo eksperte UNESCO-a, ukoliko na gradilištu primijete bilo šta što bi moglo da ugrozi status zaštićenog prostora na UNESCO listi, da nas o tome kroz Izvještaj koji uskoro očekujemo i obavijeste. Da bismo govorili jezikom činjenica dozvolite da sačekamo Izvještaj“, kazao je ministar.

Radulović je naglasio da se uredno prate i vrše mjerenja koja se tiču kvaliteta vode i biodiverziteta, te da se po njima uredno donose mjere za remedijaciju koje će nakon završetka radova rezultirati kompletnim opravkom čitavog terena.

Konferenciji su prisustvovali generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu u MORiT-a Ivana Vojinović, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Nikola Medenica, direktor Uprave za vode Damir Gutić, glavna ekološka inspektorka Vesna Zarubica, glavni vodoprivredni inspektor Miodrag Radulović, predstavnik Državne komisije za revizuju i predsjednik Državne komisije za uporedni tehnički pregled Duško Lučić, predstavnik Monteputa Goran Vujović, predstavnik nadzora iz italijansko-francuskog konzorcijuma „Ingerop geodata“ Jovan Ivanović i predstavnici „CRBC“-a Vlatko Ćipranić i Zhang Man.

meCrnogorski available languages

Top