>>>
> Posts tagged "bilten"

EU4ME ME4EU: XI Bilten Kancelarije za evropske integracije

me4eu eu4me mne eu me Montenegro Crna Gora integracija evropska unija

EU4ME ME4EU: XI Bilten Kancelarije za evropske integracije EU4ME ME4EU: XI Bilten Kancelarije za evropske integracije Jedanaesti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije predstaviće najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom prvog kvartala 2020. O dobrom rezultatu u pregovorima sa EU svjedoče 32 otvorena poglavlja, od kojih su tri privremeno

ME4EU: X Bilten Kancelarije za evropske integracije

me4eu eu4me mne eu me Montenegro Crna Gora integracija evropska unija

me4eu/eu4me Deseti broj Biltena Kancelarije za evropske integracije predstavlja najvažnije događaje i aktivnosti u procesu pristupanja EU tokom četvrtog kvartala 2019. O dobrom rezultatu u pregovorima sa EU svjedoče 32 otvorena poglavlja, od kojih su tri privremeno zatvorena, i reforme koje već daju vidljive rezultate u svim oblastima. Kancelarija za evropske integracije

Top