>>>
> Pošaljite članak

meCrnogorskienEnglish available languages

Ako vas zanimaju ekonomske teme i želite da pišete za Portal Senat.me, vaš tekst i priloge možete poslati na portal.senat@gmail.com .

Tekst biti u formi:

  • članka
  • izvještaja
  • naučno-istraživačkog rada
  • akademskog rada
  • eseja
  • prezentacije
  • intervjua
  • vašeg mišljenja o nekoj aktuelnoj temi
  • i t d, i sl.

 

meCrnogorskienEnglish available languages

Top