>>>
> Oglašavanje na portalu Senat.me

meCrnogorskienEnglish available languages

Direktni marketing

Zainteresovani za reklamiranje na inernet stranici senat.me? Pogledajte dizajn sajta i razmislite gdje bi najbolje pasovao baner ili markica vaše firme, proizvoda ili aktivnosti. Slobodno nas kontaktirajte putem maila info@senat.me .

Prednosti portala Senat.me

  • sadržaj – sadržaj portala Senat.me fokusiran je na biznis, menadžment, makroekonomiju, finansije, ekonomsku politiku, marketing i ekonomiju Crne Gore, Jugoistočne Evrope, Evropske unije i Svijeta. Volimo tehnologiju, ekologiju, pametu urbanizaciju. Izvori informacija su relevantni, ne bavimo se spekulacijama, senzacionalizmom i dnevnom politikom. Ne kloniramo sadržaj kao što rade mnogi “portali” da jednu vijest koju ste pročitali na jednom “portalu” možete pročitati i na dvadesetak drugih.
  • fokusiran – nastojimo da su teme koje obrađujemo savremene i da vijest koja se pripremi može da se sa približno jednakom pažnjom pročita u 2014 ili u 2028. godini. Ciljna grupa ovog portala je obrazovana populacija, poslovni ljudi, istraživači, studenti. Prema istraživanju (2017), 40% naših posjetilaca ima između 18 i 25 godina, a 90% između 14 i 44.
  • dvojezičan – osim auditorijuma iz Crne Gore i zemalja Jugoistočne Evrope, ovaj portal prati i međunarodna publika. Pored toga, većina članaka je uparena tako da se pritiskom na dugme za promjenu jezika dobija prevedena verzija članka.
  • pristupačan – osim pristupačnosti za korisnicima interneta, lake adaptacije tekstova i slika na mobilnim/tablet uređajima, portal je pristupačan i po cijenama zakupa oglasnog prostora.

PR članci

Postoji mogućnost objavljivanja vašeg PR članka. On bi kao takav trebao biti istaknut na našoj stranici kao i reklamiran na društvenim mrežama.

Indirektni marketing

Pored klasičnog oblika reklamiranja, postoji i mogućnost indirektnog plasmana vašeg proizvoda korisnicima našeg portala, na suptilniji način. To, između ostalog, podrazumjeva sponzorisanje određenih članaka, izvještaja, istraživanja gdje se vaša reklama može Takođe, postoji mogućnost reklamiranja na drugim marketinškim kanalima, kao što su društvene mreže.

Na koji god vid oglašavanja da se odlučite, biće nam zadovoljstvo da izađemo u susret Vašim zahtjevima.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top