>>>
> Posts tagged "GDPR"

Šta najveće tehnološke kompanije znaju o nama?

Šta najveće tehnološke kompanije znaju o nama?

Šta najveće tehnološke kompanije znaju o nama? Multinacionalne kompanije kao što su Facebook, Amazon i Alphabet se smatraju najvećim kopanijama po vrijednosti na svijetu. Ljudi ih sve više smatraju odgovornim za uticaj koje stvaraju u realnom svijetu. Od nečuvenog skandala sa Kembridž Analitikom ili transparentnosti  Apple-ovog lanca  dobavljača, tehnološke kompanije se stavljaju

Privatnost na internetu: Koliko znamo o davanju ličnih podataka?

protok Digitalna privatnost: Koliko znamo o davanju ličnih podataka? na internetu digital online privacy big data gdpr internet privatnost podaci

Digitalna privatnost: Koliko znamo o davanju ličnih podataka? Digitalna privatnost: Koliko znamo o davanju ličnih podataka? judi svakodnevno posjećuju gomilu sajtova. S vremena na vrijeme registruju se na određenim sajtovima i aplikacijama i ostavljaju gomilu podataka. Rijetko ko da je uspio da pročita uslove korišćenja prije instalacije programa. Nedavno je u Evropi stupio

Top