>>>
> Posts tagged "napredak"

Pregovori o prisutpanju CG EU: napredak u pregovaračkim poglavljima

Crna Gora EU Montenegro EU association pregovori cg eu mne

Pregovori o prisutpanju CG EU: napredak u pregovaračkim poglavljima rnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u

Top