>>>
> Posts tagged "napredak"

Pregovori o prisutpanju CG EU: napredak u pregovaračkim poglavljima

Crna Gora EU Montenegro EU association pregovori cg eu mne

Pregovori o prisutpanju CG EU: napredak u pregovaračkim poglavljima rnogorske institucije nastavljaju sa daljim unapređenjem stanja u 7 pregovaračkih poglavlja koja su bili tema sastanka Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju između Crne Gore i Evropske komisije, održanog danas u Briselu. Sastanak su otvorili zamjenica šefa Jedinice za Crnu Goru u

Evropski parlament pozdravio napredak Crne Gore u pristupanju EU

ržavni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač ambasador Aleksandar Andrija Pejović imao je danas u Briselu izlaganje pred članovima Radne grupe za Zapadni Balkan u Evropskom parlamentu, kojom predsjedava Eduard Kukan.U radu sastanka, u ime Radne grupe za Zapadni Balkan EP, su učestvovali predstavnici Evropske narodne partije (demohrišćani) E.

Top