>>>
> Posts tagged "bilaterala"

Ekonomska saradnja Crna Gora – Bugarska

ekonomska saradnja crna gora bugarska podgorica sofija

Crna Gora - Bugarska: Održano četvrto zasijedanje Mješovite komisije za ekonomsku saradnju Bugarska je organizovala četvrto zasijednje dvije vlade. Crnogorsku delegaciju predvodio je državni sekretar Ministarstva ekonomije, g-din Nikola Vujović, dok je Bugarska delegacija predvođena od strane zamjenika ministra energetike, g-din Žečo Stankov. Cilj održavanja sjednice navedene komisije je razmatranje konkretnih modaliteta

Egipat – Crna Gora: Jačanje bezbijednosti, ekonomije i parlamentarizma

inistar vanjskih poslova, prof. dr Srđan Darmanović, je tokom drugog dana zvanične posjete Kairu imao susrete sa generalnim sekretarom Arapske lige Ahmedom Abulom Geitom, predsjedavajućim Odbora za vanjske poslove egipatskog Parlamenta Karimom Darvišem, kao i sastanak sa potpredsjednikom u Privrednoj komori u Kairu Mohamedom El Masrijem. Sa generalnim sekretarom Arapske lige, nekadašnjim ministrom vanjskih

Top