>>>
> Posts tagged "infografika"

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

medicinski otpad odlaganje razvrstavanje separacija otpada medicinskog biološkog čvrstog infektivnog potencijalno infektivnog pod pritiskom eksplozivnog biološkog infektivnog

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada INFEKTIVNI I POTENCIJALNO INFEKTIVNI OTPAD • zavojni materijal, gaze, tupferi, • upotrebljene rukavice, radna odijela za jednokratnu upotrebu, • infuzioni setovi, kateteri, • prazni flakoni vakcina, • vakutajneri, • kese za transfuziju, urin i pareneralnu ishranu, • posude, kulture i druga oprema i materijal kontaminirani

Koja je tehnologija medija najviše prihvaćena

media casete kasetofon radio mediji streaming technologi tehnologija mediji medij medijum medijumi

Koja je tehnologija medija najviše prihvaćena - mediji tatistički podaci govore da ljudi 50% dana provedu koristeći neki vid medija. Drugim riječima, ljudi manje vremena spavaju nego što koriste televiziju, radio, telefon, računare, i druge uređaje povezane sa internetom. Nije ni čudo što su neke kompanije kao Apple, Alphabet (Google), Facebook

Top