>>>
> Posts tagged "informatika"

Globalni izvještaj o informaciono-komunikacionim tehnologijama (IT) 2016

informaciono-komunikacione tehnologije ikt ict it najbolji sajtovi websajt web site

rema izvještaju Svjetskog ekonomkog foruma "Global Information Technology Report 2016", Finska, Švajcarska, Švedska, Izrael, Singapur, Holandija i SAD su vodeće zemlje svijeta po pitanju generisanja ekonomskog uticaja na informaciono-komunikacionim tehnologijama (IT). U prosjeku, pomenuta grupa visokoproduktivnih ekonomija koje su na vrhu Indeksa spremnosti mreže (Networked Readiness Index - NRI) prema

Top