>>>
> Posts tagged "Jusovača"

Jusovača: Podgorica revitalizuje nekadašnji zatvor

jusovača podgorica podgorica revitalizacija zatvor jusovaca kazamat jail prision camp logor bus station hostel revitalization podgorica crna gora montenegro kreativna crna gora creative hub muzej museum

Ministarstvo kulture, u skladu sa članom 12 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija ("Sl. list CG", broj 041/18), objavljuje Javni poziv za konsultovanje zainteresovane javnosti sa planom revitalizacije nepokretnog kulturnog dobra "Tamnica Jusovača", Podgorica. Vrijeme trajanja: od

Top