>>>
> ENVI&Smart > Faculty of fine Arts, University of Montenegro – New Building Cetinje

Faculty of fine Arts, University of Montenegro – New Building Cetinje

meCrnogorskienEnglish available languages

Faculty of fine Arts, University of Montenegro – New Building Cetinje
The Faculty of Fine Arts in Cetinje obtained use permit earlier today, whereby the Government and the Public Works Administration successfully completed another project financed from the Capital budget.
Positive assessment of the Commission for Technical Acceptance and the conditions for the facility to be handed over to the use of this higher education institution were formally met, aimed at planning and organizing of the class beginning.
The Government allocated EUR 1,2 million for boosting the working conditions of students and faculty of the Faculty of Fine Arts and the project included the construction of accessible roads, sidewalks, lighting and related facilities, landscaping and equipping the facility with office inventory and equipment necessary for professional training in painting, sculpture, photography and design.
Within the Urban Plan “Stari Obod,” construction of the facility was completed by the end of 2017. Its total area is about 5,100 square meters and it is designed to hold classes for about 140 students.

Fakultet likovnih umjetnosti na Cetinju dobio je danas upotrebnu dozvolu, čime su Vlada Crne Gore i Uprava javnih radova uspješno završile još jedan projekat finansiran iz Kapitalnog budžeta.
Pozitivnom ocjenom Komisije za tehnički prijem i formalno su se stekli uslovi da objekat bude predat na upotrebu ovoj visokoškolskoj ustanovi Univerziteta Crne gore, u cilju planiranja i organizacije početka nastave.
Vlada Crne Gore je za unapređenje uslova rada studenata i nastavnog kadra Fakulteta likovnih umjetnosti izdvojila 1,2 miliona eura, a projektom su bili obuhvaćeni izgradnja prustupnih saobraćajnica, trotoara, rasvjete i pratećih sadržaja, uređenje zelenih površina, kao i opremanje objekta kancelarijskim inventarom i opremom neophodnom za održavanje stručne nastave iz smjera slikarstva, vajarstva, fotografije i dizajna.
Izgradnja objekta, u zahvatu Urbanističkog plana „Stari Obod“, završena je krajem 2017. godine. Njegova ukupna površina iznosi oko 5.100 metara kvadratnih, a predviđen je za održavanje nastave za oko 140 studenata.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top