>>>
> Magazin > tehno/inovativno > FLUID – Shifting dizajn foruma

FLUID – Shifting dizajn foruma

meCrnogorski available languages

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović otvorio je tivatsku sesiju sedmog FLUID dizajn foruma. Govoreći o važnosti i ulozi FLUID-a ministar Bogdanović je istakao:

“FLUID već godinama predstavlja jednu od najvitalnijih kulturnih manifestacija na kojoj se odvijaju dijalog i umjetnička istraživanja u oblasti savremenog dizajna. Kroz radionice i izložbe, te kreativne akcije, uspješno se kombinovala teorija i umjetnička praksa, ne gubeći iz fokusa kontekst i izazove vremena u kojem živimo. Ovogodišnja tema Shiftings/Pomjeranja generiše niz aktuelnih tendencija u dizajnu, jer su dizajnerske prakse u tim kretanjima sve uslovljenije ubrzanim naučno-tehnološkim i medijskim razvojem. Uočljivo je da uloga dizajna u modernom društvu postaje sve značajnija, imajući u vidu da stepen uspješnosti ili opstanka neke kompanije danas bukvalno može odrediti korisničko iskustvo. Zato dizajner, kao jedan od ključnih kreatora proizvoda, postaje sve uticajniji u kanalisanju društvenih konvencija na polju naših svakodnevnih navika. Danas se slobodno može reći da je FLUID postao generator ideja i mogućnosti koje naša mlada dizajnerska zajednica treba da iskoristi, stvarajući nova inovativna rješenja u industrijskom dizajnu, na digitalnom tržištu i održivim ekonomskim inicijativama u kulturi. Pomjeranje sa konvencionalnih procesa rada i radnih mjesta na kreativna zanimanja, što između ostalog tema ovogodišnjeg Fluida sugeriše, jeste ona ambicija u kojoj Ministarstvo kulture u najvećoj mjeri prepoznaje dizajnersku zajednicu kao važnog partnera u kreiranju preduslova za ubrzani razvoj crnogorskog društva i njegov priključak savremenom tržištu,”

rekao je Ministar u svom obraćanju.

“Iako se u koncepciji Fluida prepoznaje potreba za očuvanjem umjetničke autonomije dizajna, treba istaći da se Fluid sve više ukazuje kao manifestacija koja donosi nove mogućnosti u interakciji između umjetničke kreacije i tržišta. To nam govori da Fluid može predstavljati jedan od ključnih toposa u budućem razvoju oblasti kreativnih industrija, na čemu će biti stavljen poseban akcenat u našoj kulturnoj strategiji” zaključio je Ministar.

Sedmo izdanje FLUID dizajn foruma počelo je 8. aprila na Cetinju, a od 12. do 14. aprila biće održano u Tivtu. FLUID je koncipiran kao forum kojeg čine niz predavanja, radionica i izložbi na kojima se okupljaju renomirani dizajneri, arhitekte, umjetnici i profesionalci iz različitih oblasti, kao i brojni studenti iz zemlje i regiona u svojstvu učesnika radionica. Ove godine na FLUID-u učestvuje 25 predavača iz regiona i svijeta.

Tema ovogodišnjeg FLUID-a “Pomjeranja / Shiftings“ referiše na dramatične promjene neprestano ubrzavajućeg svijeta koje se reflektuju na političku, ekonomsku i kulturnu sferu naših života. Organizator FLUID dizajn foruma je Fakultet likovnih umjetnosti Cetinje, a pokrovitelji su: Ministarstvo kulture, Univerzitet Crne Gore, Prijestonica Cetinje, Turistička organizacija Tivat, Opština Tivat i Ambasada Republike Poljske u Podgorici. Ovogodišnji partneri Foruma su: NVO FLUX, Narodni muzej Crne Gore, Arhitektonski fakultet Podgorica, Centar za kulturu Tivat, Biznis centar Cetinje, Studio Mirko Ilić, Metaklinika, Puzzle, ISU, Studio Synthesis i Caffe KUD Njegoš Cetinje.

meCrnogorski available languages

Top