>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Moguća zloupotreba patenta za opšteprihvaćene standarde mobilnih telefona

Moguća zloupotreba patenta za opšteprihvaćene standarde mobilnih telefona

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija informisala je kompaniju Motorola Mobility o preliminarnom mišljenju da sudska zabrana koju preduzeće zahtijeva i sprovodi protiv Apple-a u Njemačkoj na osnovu patenata za opšteprihvaćene standarde mobilnih telefona može predstavljati zloupotrebu dominantne pozicije, koja je shodno pravilima EU o zaštiti konkurencije zabranjena. Iako zahtijevanje sudske zabrane predstavlja pravni lijek za kršenje patentnog prava, takvo poslovno ponašanje može dovesti do zloupotrebe kada je riječ o patentima za opšteprihvaćene standarde a potencijalni korisnik licence voljan je da prihvati licencu po poštenim, razumnim i nediskriminišućim (FRAND) uslovima.

Pod pomenutim okolnostima, u trenutnoj fazi Komisija smatra da dominantni vlasnik patenta za opšteprihvaćeni proizvod nije smio zahtijevati izvršenje sudskog naloga, koji uopšteno uključuje zabranu prodaje proizvoda koji krše patent, u cilju narušavanja pregovora o licenciranju i postavljanja neopravdanih uslova patenta korisnicima. Pomenuta zloupotreba patenata za opšteprihvaćene standarde na kraju bi mogla naškoditi potrošačima. Poslato obavještenje o činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku ne prejudicira krajnji ishod istrage.

Potpredsjednik Komisije nadležan za politiku konkurencije Joaquín Almunia izjavio je: „Zaštita prava intelektualne svojine predstavlja kamen temeljac za inovaciju i rast. Konkurencija, takođe. Smatram da preduzeća treba da budu fokusirana na inovaciju i da konkurišu na osnovu proizvoda koji nude – a ne da zloupotrebljavaju pravo na intelektualnu svojinu koje posjeduju kako bi zaustavili konkurenti na uštrb inovacije i izbora potrošača.

Organi nadležni za standarde uglavnom zahtijevaju od članova da se obavežu na izdavanje licenci po FRAND uslovima za patente, koje su proglasili opšteprihvaćenim za standard. Pomenuta obaveza je uvedena kako bi se osigurao efektivniji pristup standardu svim učesnicima na tržištu i spriječilo zadržavanje pojedinog vlasnika patenta za opšteprihvaćeni standard. Zaista, pristup pomenutim patentima za opšteprihvaćeni standard predstavlja preduslov za bilo koje preduzeće da prodaje interoperativne proizvode na tržištu. Takav pristup omogućava potrošačima širi izbor interoperativnih proizvoda, dok se vlasnicima patenata za opšteprihvaćeni standard obezbjeđuje adekvatna naknada za intelektualno vlasništvo kojim raspolažu.

Patenti za opšteprihvaćeni standard kompanije Motorola Mobility o kojima je riječ odnose se na standard GPRS Evropkog instituta za standardizaciju u telekomunikacijama (ETSI), dijela standarda GSM koji predstavlja ključni standard za industriju mobilne i bežične komunikacije. Kada je pomenuti standard usvojen u Evropi, Motorola Mobility se obavezala na izdavanje licence po FRAND uslovima za patent koji je proglasila opšteprihvaćenim standardom. Pored toga, Motorola Mobility zahtijevala je primjenu sudske zabrane protiv Apple-a u Njemačkoj na osnovu patenta za opšteprihvaćeni standard GPRS-a. Nakon što je izdat sudski nalog, nastavljeno je sa sprovođenjem, čak i pošto je što je Apple izjavio da je spreman na obavezivanje isplate FRAND naknade koju odredi njemački sud.

U obavještenju o činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku naznačeno je preliminarno mišljenje da se pod specifičnim okolnostima ovog predmeta – odnosno prethodnim obavezivanjem da se izdaje licenca za patente za opštprihvaćene standarde po FRAND uslovima i sporazum da Apple prihvati obavezujuću odluku o uslovima za izdavanjem FRAND licence za patente za opštprihvaćene standarde prema trećoj stranci – navode da sudski nalozi ugrožavaju konkurenciju. Komisija izražava zabrinutost zbog toga što sudski nalozi mogu narušiti pregovore o izdavanju licenci i dovesti do toga da, u slučaju da ne postoji pomenuta prijetnja, korisnik ne bi prihvatio uslove licence za opšteprihvaćeni standard. Pomenuto može dovesti do smanjenja izbora za potrošače.

Preliminarno mišljenje koje je iznešeno u obavještenju o činjenicama, okolnostima i zaključcima u postupku ne dovodi u pitanje sudske zabrane za patente za opšteprihvaćene standarde izvan specifičnih okolnosti koje su prisutne u pomenutom slučaju, na primjer u slučaju kada se licenca ne koristi dobrovoljno.

Dodatne informacije

Komisija je započela istragu u aprilu 2012. godine. Član 102 Sporazuma o funkcionisanju EU zabranjuje zloupotrebu dominantnog položaja koji može imati uticaj na trgovinu i spriječiti ili ograničiti konkurenciju. Implementacija pomenute odredbe definisana je Regulativom o zaštiti konkurencije (Regulativa Savjeta 1/2003) koju može primijeniti Komisija i bilo koji drugi državni organ za zaštitu konkurencije država članica EU.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top