>>>
> Marketing i brendiranje > Logo nacionalnog brenda Paragvaja – orjetisanost na ekonomiju

Logo nacionalnog brenda Paragvaja – orjetisanost na ekonomiju

meCrnogorskienEnglish available languages

Prema opisu Lonely Planet-a, “Paragvaj je zemlja nevjerovatnih kontrasta. Paragvaj je i ruralni i sofisticiran, krajnje je siromašan i bestidno je bogat, može se pohvaliti egzotičnim prirodnim rezervatima i gradnjom masivnih brana, to je mjesto gdje zaprege vuku konji tik uz mercedesova vozila, zanatske radnje se naslanjaju uz blistave tržne centre, a jezuitske ruševine su smještene u sela koja se nalaze svega nekoliko kilometara od kolonijalnih gradova. Atlantska prašuma na istoku je čista suprotnost suvoj, trnovitoj divljini Ćaka, koji je lokacija izolovane menonijske kolonije.”

Krajem marta 2017. godine, Paragvaj je predstavio svoj prvi logo nacionalnog brenda, koju su dizajnirali Asuncion, paragvajski Kausa u saradnji sa UMA-om, te Bloom Consultingom. Centralna ideja loga nacionalnog brenda jeste:

Paragvaj – ekonomski plodna zemlja

(Paraguay – an economic fertile country)

Prema internet stranici nacionalnog brenda Paragvaja, logo se opisuje na sljedeći način:

Središnja ideja paragvajskog brenda je usredsređena na “plodnoj zemlji za ekonomiju”. Istraživanje koje je sprovedeno u inicijalnoj fazi projekta paragvajskog nacionalnog brenda pokazalo je da je paragvaj mjesto gdje sve raste prirodnim putem, sa ekonomskog, političkog, pravnog, ekološkog i sociološkog stanovišta. Polazeći od toga, definisana su tri usmjerenja koja održavaju misao ekonomske plodnosti: “rast”, “bogatstvo” i “mogućnosti”. Svaka od ove tri ključne riječi čine šest varijabli koje zajedno čine pomenutu zamisao.

Paragvajski logo naciuonalnog brenda sadrži tri elementa koja su ključna za zemlju koja sebe smatra “ekonomski plodnom”:

 1. ) Cvijet–  simbolizuje rast
 2. ) Sunce – simbolizuje bogatstvo
 3. ) Zupčanik – simbolizuje mogućnosti

Pomenuti elementi stvaraju višedimenzioni logo. Elementi su objašnjeni na sledeći način:

 • Rast je opisan riječimaekonomija. niski dûg, obavezujući zakoni, politička odlučnost, niske porezne stope, transparentnost
 • Mogućnosti se objašnjavaju pojmovima: industrija, infrastruktura, logistika, geografija, životni stil, čistoća
 • Bogatstvo je objašnjeno sa: odlučnost, energija, dobrodošlica, voda, vrijeme i zemlja

Miss Paragvaja u bojama nacionalne nošnje 😉

Pozitivno:

 • Šema boja –  uopšte se ne koriste boje nacionalne zastave*, što je odlično.Takođe, smatram da bi bilo veoma efektivno ako bi zeleno-plava varijanta imala neko dublje značenje, npr. da se nalazi u narodnoj nošnji.

(*Zastava Paragvaja je neprepoznatljiva ako se stavi u ravan sa zastavma Holandije, Hrvatske, Jugoslavije, Francuske, Luksemburga i slično. Takođe, kardinalna je greška što sadrži čak dva različita (loše dizajnirana) “grba”/amblema na licu i naličju zastave. Čak na jednom od njih je napisano slovima “Republica del Paraguay”, što je kardinalna greška u heraldici)

 • Tipografija slova je dobra i prepoznatljiva. Pretpostavljamo da je naziv fonta koji se koristi Lyons.
 • Pozitivan, energičan, harmoničan.

Negativni:

 • Prateća ikonografija uz logo je previše pojednostavljena. Ilustracije izgledaju na nivou djeteta. Da li je to pokušaj da se naprave nova varijanta smajlića (emoji-ja)? Emoji su ove godine jako popularni i koriste se na društvenim mrežama i dopisivanju. Ali kako objasniti nekome da kockasta zelena krava trebala da predstavlja nešto??? Zeleni Trabant autići? Cvetići, USB???
 • Veoma loša prezentacija kada se upotrebljavaju dvije boje. Iako je posve jednostavan logo, u monohromatskoj verziji kocke su odvojene nekakvim čudnim lûčni oblikom koji uopšte ne postoji u verziji u boji (preciznije, 18 boja). Zbog čega se prave varijacije u oblicima?
 • Logo nacionalnog brenda izgleda previše uopšten i mogao bi se primjenjivati i odnositi na bilo koju zemlju! Na bilo kojem kraju planete možete naići na Sunce, cvetiće i zupčanike! Čak i na Antarktiku (pogledajte našu ilustraciju dolje). Čak ni cvijet ne liči na neki cvijet koji je specifičan za Paragvaj, nego je i on generički. Nije jasno kako ovaj logo može da pomogne ljudima da razlikuju Paragvaj od bilo koje druge zemlje.
 • Internet stranica projekta, marcaparaguay.com je dostupna isključivo na kastiljanskom/španskom jeziku. Da li to znači da je Paragvaj usmjeren samo na hispanofone države?

Ilustracija – Da li je ovaj logo mogao predstavljati Antarktik? Imajte u vidu da je moguće i na Antarktiku naći cvjetić, zupčanik i Sunce. Takođe i pahuljicu. 🙂

Izvori:

meCrnogorskienEnglish available languages

Top