>>>
> Popis državnih organa i institucija Crne Gore

meCrnogorskienEnglish available languages

Poslove organa državne uprave vrše ministarstva i drugi organi uprave.

– Ustav Crne Gore, član 111 – Državna uprava

Uvodna riječ i napomene
Prisustvo državnih institucija Crne Gore na internetu se ne nalazi na zadovoljavajućem nivou. Komunikacija sa državnim organima se većinom obavlja fizičkom interakcijom, iako se većina istih može obavljati brže i kvalitetnije elektronskim putem. Zamjena šaltera internet portalima državnih organa se svodi na pojedine individualne projekte institucija koje imaju ograničeni efekat na korisnike. Baze podataka nijesu sinhronizovane ili ne pružaju ažurne podatke zainteresovanim stranama. Takođe, postavlja se i pitanje transparentnosti internet prezentacija jer pojedine obavijesti kratko ostaju dostupne na glavnoj stranici internet prezentacije, obaviještenja su pogrešno grupisana ili zainteresovane strane teško mogu pronaći neophodan sadržaj na internet prezentaciji/portalu.
U nastavku slijedi popis zvaničnih internet prezentacija državnih institucija i organa Crne Gore. Pored organa zakonodavne, izvršne i sudske vlasti, popis sadrži i organe i institucije koje su delegirane od organa vlasti, institucija osnovanih u skladu sa državnim zakonima i po strategiji državnih organa, te elektronske servise državne uprave. Popis ne sadrži prezentacije pojedinih javnih institucija, kao što su škole, fakulteti, muzeji, kulturni centri, bolnice, domovi zdravlja, aerodromi i slično.
Neki državni organi su osnovani od strane vlade kao AD ili doo i obavljaju i privrednu djelatnost, gdje država ima učešće. Takođe, pojedine institucije i društva imaju isključivu mogućnost izdavanja sertifikata ili licenci priznatih u državi ili inostranstvu. Ipak, napominjemo da pojedina privatna preduzeća ili nevladine organizacije registrovana u Crnoj Gori mogu da u svom nazivu sadrže riječi “institut”, “institucija”, “centar”, “državni”, “republički” i sl. nijesu osnovana od strane državnih organa Crne Gore niti imaju veze sa radom državnih organa, iako po nazivu navode na to.
Postoji mogućnost promjene podataka i njihovih promjena. Podaci su ažurni na dan 25/11/13. Manje izmjene spiska vršene su tokom 2014. i 2015. godine. U slučaju da imate pitanja, komentara, opaski ili sugestija promjene popisa, kontaktirajte nas.
MEP nije odgovoran za sadržaj i rad internet prezentacija priloženih u hiperlinkovima.

Predsjednik

Zakonodavna vlast

Sudska vlast

Izvršna vlast

Ministarstva

Uprave u sastavu ministarstava

Samostalni organi uprave

Sekretarijati

Zavodi

Direkcije

Agencije

Monetarna politika

Državna revizija

Komisije

Fondovi

Vojska

Turizam

Ombudsman

Komore

Instituti i centri

 

Elektronski servisi

meCrnogorskienEnglish available languages

Top