>>>
> Magazin > tehno/inovativno > COST program – Zapaženi rezultati učešća Crne Gore

COST program – Zapaženi rezultati učešća Crne Gore

meCrnogorski available languages

Crnogorski istraživački timovi u sve većoj mjeri prepoznaju benefite koje im nudi evropski program saradnje u nauci – COST (Cooperation in Science and Technology).

Oni su uzeli učešće u 40% tekućih COST program akcija u 2019. godini, u odnosu na 31% u 2018. godini, 20% u 2017. godini i 13% u 2016. godini.

istraživanje razvoj tehnologije najinovativnije najinovativnija ekonomije države zemlje svijeta kompanije visokotehnološke tech COST Horizon projekti

U odnosu na prethodne godine, u 2019. g. povećao se i ukupan broj predstavnika crnogorskih institucija koji su aktivno učestvovali u različitim aktivnostima umrežavanja koje ovaj program nudi, i to: sastancima, kratkoročnim naučnim posjetama i trening školama.

Posebnu podršku COST daje istraživačima koji su na početku karijere (Early Career Investigator – ECI). Tako je udio crnogorskih učesnika na početku karijere koji su uzeli učešće u različitim aktivnostima 54%, u odnosu na ukupan broj učesnika.

Pored navedenog, povećao se i broj crnogorskih predstavnika u COST akcijama koji su uzeli učešća na obukama u odnosu na prethodne godine i iznosi: 15 učesnika u kratkoročnim naučnim posjetama i 16 na trening školama. Crnogorski učesnici su dobilli i 6 grantova za konferencije u 2019. godini. Grantovi za konferencije omogućavaju PhD studentima i mladim istraživacima učešće na međunarodnim naučno-tehnološkim konferencijama, iako konferencije nisu organizovane u okviru određene C.O.S.T akcije.

Podsjećamo da COST obezbjeđuje finansijsku podršku za učešće na sastancima (kako putne troškove, tako i organizaciju sastanaka), kratkoročnim naučnim posjetama, trening školama, konferencijama, kao i administrativnu podršku instituciji nosiocu granta.

Putem organizovanja sastanaka, konferencija, radionica, trening škola, kratkoročnih naučnih posjeta i aktivnosti diseminacije ostvaruje se snažna interakcija i saradnja koja vodi uspostavljanju partnerstava, zajedničkih projekata i objavljivanja naučnih radova.

Dodatne informacije o COST programu:

Milena Milonjić, nacionalni COST koordinator, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me

Izvor: Ministarstvo nauke, Vlada Crne Gore

 

C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     C O S T     

meCrnogorski available languages

Top