>>>
> Posts tagged "bilateralni ugovori"

EK: Države članice da raskinu bilateralne ugovore o ulaganju u EU

vropska komisija pokrenula je postupak zbog povrede prava EU protiv pet država članica, zahtijevajući od njih da raskinu međusobne bilateralne ugovore o ulaganju unutar EU (UUUEU). Ugovorima o ulaganju se utvrđuju uslovi za privatna ulaganja državljana i preduzeća iz jedne države u drugoj, a u konkretnom slučaju između država članica EU. Mnogi od ugovora sklopljeni su

Top