>>>
> Posts tagged "bloger"

Kako postati bloger? – korak 1…

Kako postati bloger? Odlično pitanje, a još bolja prilika. U Crnoj Gori, na proljeće 2019. Korak 1 - prijaviti se na konurs. .... Organizacioni tim klonferencije Spark.me 2019 objavio je konkurs vanične blogere Spark.me 2019 konferencije. Bitno je napomenuti da blogeri nisu ograničeni samo na tekstualni format, već mogu koristiti i zvučne

Top