>>>
> Posts tagged "COST"

COST program – Zapaženi rezultati učešća Crne Gore

istraživanje razvoj tehnologije najinovativnije najinovativnija ekonomije države zemlje svijeta kompanije visokotehnološke tech

Crnogorski istraživački timovi u sve većoj mjeri prepoznaju benefite koje im nudi evropski program saradnje u nauci - COST (Cooperation in Science and Technology). Oni su uzeli učešće u 40% tekućih COST program akcija u 2019. godini, u odnosu na 31% u 2018. godini, 20% u 2017. godini i 13% u 2016. godini. U

Konkurs Ministarstva nauke za programe Horizont 2020 i COST

cost horizont 2020 montenegro crna gora univerzitet crne gore forum projekat konkurs program rok

Na Univerzitetu Crne Gore održan Info dan povodom konkursa Ministarstva nauke za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST, na kojem su potencijalni aplikanti mogli bolje da se upoznaju sa uslovima i detaljima prijavljivanja. Rok za podnošenje prijava produžen je do 28.2.2020. godine. Ispred Ministarstva nauke prisutnima su se obratile

Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST

Ministarstvo nauke objavilo je Konkurs za podsticanje učešća u programima Horizont 2020 i COST   I PREDMET KONKURSA: I-1. Uključivanje u istraživanja na teme tekućih projekata međunarodne naučne saradnje Ministarstvo nauke će u 2020/2021. godini sufinansirati projekte istraživanja i saradnje naučnoistraživačkih ustanova, preduzeća i drugih pravnih lica iz Crne Gore, koji se odnose na

Top