>>>
> Posts tagged "falsifikati"

Kako se zaštititi od online prevara i falsifikata?

keyboard online tastatura ecommerce shoppingonline prevara falsifikati kako se zaštititi od online prevara falsifikata interneta internet online web commerce

Kako se zaštititi od online prevara i falsifikata? rgovina preko interneta je poslednje decenije u usponu. Internetom dominiraju dvije kompanije: američki Amazon kao i Alibaba iz Kine. Za najveću kompaniju po vrijednosti u 2018. godini proglašen je Amazon, koji je na imponzantan način premašio brojne korporacije iz kompjuterskog, energetskog, bankarskog i

Top