>>>
> Posts tagged "intelektualna svojina"

Bootcamp Boostmeup za lansiranje 19 perspektivnih projekata

boostmeup.me bootcamp boost me up projekat project start up startap platforma preduzeća novoosnovana tehnologija boostmeup

BoostMeUp predakceleracijski program lansiranja crnogorskih startapova nastavlja se Bootcamp-om za 19 najperspektivnijih timova i ideja Crna Gora ima i ljude i ideje. Samo im treba podrške, iliti "Boost" -a BoostMeUp, predakceleracijski program lansiranja crnogorskih startapova u poslovnu orbitu, ušao je u drugu fazu. Među 47 inicijalno prijavljenih timova, njih 19 je ušlo

Međunarodni Indeks zaštite svojine 2019

svojine privatna intelektualna fizička društvena svojina intellectual phisical property rights international global copyright indexes index

zaštita privatne svojine, intelektualna svojina, fizička svojina Koliko se intelektualna i fizička svojina štiti u svijetu? Međunarodni Indeks zaštite svojine (International Property Rights Index - IPRI) je publikacija koju godišnje objavljuje Međunarodni savez za zaštitu svojine. IPRI mjeri parametre iz oblasti zakonodavstva, političkog okruženja, zaštite fizičke imovine i prava intelektualne svojine. Samim

Indeks privatne svojine 2018: Crna Gora na 98. mjestu

privatna svojina indeks logo

privatna svojina u fokusu eđunarodni Savez za privatnu svojinu je u saradnji sa 113 organizacija širom svijeta objavio rezultate istraživanja u okviru svog godišnjeg Indeksa privatne svojine. Rezultati su predstavljeni u okviru godišnje konferencije koja je ove godine održana u Južnoafričkoj Republici u saradnji sa Fondacijom za slobodno tržište. Rezultati ukazuju da

Top