>>>
> Posts tagged "Medicinski otpad"

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada

medicinski otpad odlaganje razvrstavanje separacija otpada medicinskog biološkog čvrstog infektivnog potencijalno infektivnog pod pritiskom eksplozivnog biološkog infektivnog

Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada Medicinski otpad: Uputstvo o razvrstavanju medicinskog otpada INFEKTIVNI I POTENCIJALNO INFEKTIVNI OTPAD • zavojni materijal, gaze, tupferi, • upotrebljene rukavice, radna odijela za jednokratnu upotrebu, • infuzioni setovi, kateteri, • prazni flakoni vakcina, • vakutajneri, • kese za transfuziju, urin i pareneralnu ishranu, • posude, kulture i druga oprema i materijal kontaminirani

Top