>>>
> Posts tagged "prevare @me"

MF CG: Bilten za II kvartal 2015. godine

bilten ministarstva finansija

bilten Ministarstva finansija inistarstvo finansija Crne Gore objavilo je XXXV bilten, koji se odnosi na drugi kvartal 2015. godine. "Smanjenje neformalne ekonomije, i pored postignutih značajnih rezultata, ostaje i dalje jedan od prioriteta crnogorske Vlade, uz nultu stopu tolerancije, poštovanje principa neselektivnosti i pune transparentnosti i primjenu rigoroznije kaznene politike" - Ministar

Savjet EU usvojio mjere sprečavanja prevara sa PDV-om

avjet je danas usvojio dvije direktive koje će državama članicama omogućiti da vode efikasniju borbu protiv prevara sa porezom na dodatu vrijednost, kao i brže reakcije i primjenu specifičnih mjera u borbi protiv takozvane prevare „poreske vrteške“. Na sastanku Evropskog savjeta, održanom u maju, među brojnim inicijativama istaknut je značaj pomenutih

Top