>>>
> Posts tagged "TV @me"

Januar 2015. – ugašena NTV Montena

Dvije hiljade i petnaesta godina počela je sa oproštajnom porukom jednog crnogorskog medija, koja je ujedno označila i njegovo gašenje. Riječ je o televizijskoj stanici Montena. NTV Montena je nakon 15 godina prestala sa radom. Poruka o prekidu rada televizije je glasila: Poštovani gledaoci ntv Montena se oprašta od vas i više

Smjernice o novim pravilima obračuna PDV-a u EU

Evropska komisija objavila je smjernice kako bi se preduzeća pripremila za nova pravila obračuna poreza na dodatu vrijednost za telefonske kompanije i internet servise, koji će stupiti na snagu od 2015. godine. Smjernice su objavljene sa ciljem da se preduzeća u potpunosti pripreme na promjene. U slučajima prekogranične trgovine, PDV

Top