>>>
> Finansije i investicije > Smjernice o novim pravilima obračuna PDV-a u EU

Smjernice o novim pravilima obračuna PDV-a u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija objavila je smjernice kako bi se preduzeća pripremila za nova pravila obračuna poreza na dodatu vrijednost za telefonske kompanije i internet servise, koji će stupiti na snagu od 2015. godine. Smjernice su objavljene sa ciljem da se preduzeća u potpunosti pripreme na promjene. U slučajima prekogranične trgovine, PDV će se obračunavati u državi gdje se nalazi potrošač, a ne u državi u kojoj se preduzeće nalazi. Trgovina na jednom mjestu omogućiće telefonskim kompanijama, radio-difuznim preduzećima i internet servisima da izmiruju obaveze plaćanja PDV-a u svim državama članicama EU iz države u kojem je preduzeće registrovano.

Navedeni postupak je u skladu sa ciljem Evropske komisije o smanjenju poreskih barijera i administrativnih opterećenja za kompanije koje posluju prekogranično unutar jedinstvenog tržišta. Trgovina na jednom mjestu omogući će telefonskim kompanijama, radio-difuznim emiterima i internet servisima da obave obaveze plaćanja PDV-a prema svim državama članicama EU iz matične države. Pomenute mjere biće uvedene u cilju smanjivanja administrativnih barijera u vezi sa plaćanjem poreza na jedinstvenom tržištu EU.

Smjernice sadrže informacije o tome kako se registruje i knjiži PDV, neophodne obrasce, rokove podnošenja i sve praktične detalje u vezi sa plaćanjem. Sa pomenutim informacijama, preduzeća će biti u stanju da se pripreme za promjene koje će nastupiti od februara 2015. godine. Takođe, naredne godine će se objaviti dodatni priručnik o novim pravilima mjesta snabdijevanja.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top