>>>
> EU/Politiko > Unija tržišta kapitala

Unija tržišta kapitala

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija preduzima dalje korake u jačanju unije tržišta kapitala, ključnog projekta Junkerove Komisije za podršku zapošljavanju i rasta u EU.

Nakon gotovo dvije godine od pokretanja akcionog plana za uniju tržišta kapitala, Komisija je predstavila niz novih važnih inicijativa kojima se osigurava da novi program reformi ostane primjeren svojoj svrsi.

Unija tržišta kapitala ključni je oslonac Komisijinog Plana ulaganja za Evropu, tzv. Junkerovog plana.

Kombinovanjem regulatornih i neregulatornih reformi ovim projektom se nastoji da se bolje povežu štednja i ulaganja. Cilj je ojačavanje evropskog finansijskog sistema omogućavanjem alternativnih izvora finansiranja i pružanjem više mogućnosti za potrošače i institucione ulagače. Za preduzeća, posebno mala i srednja kao i novoosnovana preduzeća, unija tržišta kapitala znači veće mogućnosti finansiranja poput finansiranja preduzetničkim kapitalom i grupnim finansiranjem. Osavremenjena unija tržišta kapitala prvenstveno je usmjerena na održivo finansiranje i finansiranje projekata prihvatljivih za životnu sredinu: budući da finansijski sektor počinje pružati potporu ulagačima usmjerenim na održivost pri odabiru projekata i preduzeća, Komisija je odlučna da postane predvodnik u podršci tim kretanjima.

Potpredsjednik Europske komisije Valdis Dombrovskis, zadužen za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je:

Unija tržišta kapitala je u središtu naših napora za jačanje ulaganja u EU i stvaranje radnih mjesta i rast. Istovremeno sa odlaskom najvećeg finansijskog središta EU odlučni smo da pojačamo napore u smjeru osnaživanja i integriranja tržišta kapitala EU. Pomenuto preispitivanje jasno pokazuje veličinu izazova i računamo na podršku Evropskog parlamenta i država članica u njegovom prevazilaženju.

Potpredsjednik Evropske komisije Jyrki Katainen, zadužen za radna mjesta, rast i ulaganja, izjavio je:

Komisija je svojim radom dala ključni potsticaj razvoju unije tržišta kapitala. U samo dvadeset mjeseci ostvarili smo dvije trećine naših početnih obveza i sadapripremamo i druge važne mjere. Proširujemo napore zbog novih izazova poput financiranja održivog ulaganja i iskorištavanja potencijala finansijskih tehnologija (FinTech). Nove mjere koje danas predstavljamo podrazumijevaju obnovljenu i veću angažovanost Komisije, i na kraju nas u usmjeravaju prema uniji tržišta kapitala.

Revizija na sredini razdoblja sprovođenja ukazuje na dobar napredak provedbe Akcijonog plana iz 2015. pri čemu su otprilike dvije trećine od 33 mjere ostvarene u dvadeset mjeseci. Zakonodavci su nedavno načelno dogovorili dva velika prijedloga. Paket o sekuritizaciji rasteretiće bilanse banaka i ostvariti dodatna finansijska sredstva za domaćinstva i brzorastuća preduzeća, a reforma fondova preduzetničkog kapitala olakšaće ulaganja u inovativna mala i srednja poduzeća. Dalje, prošle godine postignut je dogovor o novom režimu za prospekte kojim će se olakšati pristup javnim tržištima, posebno za mala i srednja poduzeća. Međutim, za uspješnost unije tržišta kapitala presudna je potpuna i stalna potpora Evropskog parlamenta, država članica i svih učesnika na tržištu.

U okviru revizije na sredini razdoblja provedbe utvrđen je i raspored novih mjera koje će biti predstavljene u nadolazećim mjesecima. Mjere će uključivati panevropski proizvod lične penzije za pomoć građanima u finansiranju penzionisanja. Komisija će pored toga nastaviti rad na jačanju nadzornog okvira za integrisana tržišta kapitala, većoj proporcionalnosti pravila za uvrštena MSP i investiciona društva, iskorištavanju potencijala finansijskih tehnologija (FinTech) i podršci održivih ulaganja.

Istovremeno sa revizijom na sredini razdoblja provedbe unije tržišta kapitala, Komisija predstavlja mjere za podršku dugoročnih ulaganja preispitivanjem bonitetne kalibracije za ulaganja u projekte u području infrastrukture. Predlažemo smanjenje iznosa kapitala koji osiguravajuća društva moraju imati kada ulažu u projekte u području infrastrukture. Te ciljane izmjene Delegirane uredbe Solventnost II dodatno će olakšati ulaganja u infrastrukturu.

 

Detaljan prikaz prijedloga

U reviziji na sredini razdoblja sprovođenja unije tržišta kapitala utvrđeno je devet novih prioritetnih mjera:

 1. jačanje ovlašćenja Evropskog nadzornog tijela za hartije od vrijednosti i tržišta kapitala radi bolje djelotvornosti dosljednog nadzora širom EU i izvan;
 2. donošenje proporcionalnijeg regulacionog okruženja za uvrštavanje malih i srednjih preduzeća na javnim tržištima;
 3. preispitivanje bonitetnih postupaka za investiciona društva;
 4. procjenjivanje potrebe za okvirom EU za licenciranje i odobravanje prekograničnog poslovanja za FinTech aktivnosti;
 5. predstavljanje mjera podrške sekundarnim tržištima za loše kredite i razmatranje zakonodavnih inicijativa za jačanje sposobnosti osiguranih povjerilaca da ostvare povrat vrijednosti iz osiguranih zajmova odobrenih trgovačkim društvima i preduzetnicima;
 6. sprovođenje daljih mjera na temelju preporuka Stručne grupe na visokom nivou za održivo finansiranje;
 7. olakšavanje prekogranične distribucije i nadzora UCITS-a i alternativnih investicionih fondova;
 8. pružanje smjernica o postojećim pravilima EU za postupanje u prekograničnim ulaganjima EU i odgovarajućeg okvira za sporazumno rješavanje ulagačkih sporova;
 9. predlaganje sveobuhvatne strategije EU za razmatranje mjera potpore razvoju lokalnih i regionalnih tržišta kapitala.

 

Pored toga, Komisija će uputiti prijedloge za preostale mjere iz Akcionog plana iz 2015. godine, koji se odnose na:

 1. zakonodavni prijedlog o panevropskom proizvodu lične penzije za pomoć građanima u financiranju umirovljenja;
 2. zakonodavni prijedlog o okviru EU za pokrivene obveznice kako bi se bankama pomoglo u finansiranju kreditnih aktivnosti;
 3. zakonodavni prijedlog akta o hartijama od vrijednosti kako bi se povećala pravna sigurnost vlasništva nad HOV u prekograničnom kontekstu.

 

Dodatne informacije

Unijom tržišta kapitala se želi ojačati protok privatnog kapitala za rastuća preduzeća, ulaganja u infrastrukturu, energetsku tranziciju i druge projekte za jačanje održivog razvoja. Uklanjanjem prepreka slobodnom prekograničnom protoku kapitala ojačaće se privredna i monetarna unija podržavanjem privredne konvergencije i ublažavanjem privrednih šokova u Eurozoni i izvan nje, što će evropsku privredu učiniti otpornijom. Snažnija tržišta kapitala koja su bolje povezana s produktivnim ulaganjima predstavljaće i bolje prilike za ulaganja penzionih fondova i institucionih i malih ulagača koji štede na duži rok i za penzionisanje.

Komisija je u januaru 2017. pokrenula savjetovanje o preispitivanju na sredini perioda sprovođenja unije tržišta kapitala u okviru kojeg su sudionici imali priliku uputiti ciljane prijedloge za dopunjavanje i unaprjeđivanje mjera navedenih u Akcionom planu za uniju tržišta kapitala. Komisija je u septembru 2015. donijela Akcioni plan o izgradnji unije tržišta kapitala. U tom Akcionom planu utvrđen je program mjera kojem je cilj do 2019. uspostaviti temelje integrisanog tržišta kapitala u Europskoj uniji.

Akcioni plan se temelji na sljedećim ključnim načelima:

 • Povezivanje finansiranja i realne privrede razvojem nebankarskih izvora finansiranja
 • Stvaranje više mogućnosti za ulagače
 • Poticanje jačeg i otpornijeg finansijskog sistema
 • Produbljivanje finansijske integracije i jačanje tržišne konkurencije.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top