>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Inicijativa WiFi4EU za besplatni internet u EU

Inicijativa WiFi4EU za besplatni internet u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Uskoro će biti dostupna finansijska podrška za lokalne bežične pristupne tačke u EU koje će biti besplatne i bez diskriminatornih uslova. Finansijska sredstva EU za ovaj projekat trebala bi biti raspoređena na „geografski uravnotežen način” u više od 6000 lokalnih zajednica širom država članica,  po redoslijedu prijava, kako bi se finansirale bežične internetske veze na javnim mjestima (bolnice, knjižnice, itd.).

Uslovi

Kako bi primila sredstva, javna tijela trebaju pokriti operativne troškove za najmanje tri godine i ponuditi besplatnu i sigurnu povezivost korisnicima, te jednostavan pristup. Isto tako, sredstva EU mogu se koristiti samo ako se isključi komercijalno oglašavanje ili korištenje osobnih podataka u komercijalne svrhe. Pristup bi trebao biti dostupan na odgovarajućim jezicima predmetne države članice i, ako je to moguće, na drugim službenim jezicima EU.

Izvjestilac pred Evropskim parlamentom Carlos Zorrinho (S&D, PT) je izjavio:

“Inicijativa WiFi4EUje bila snažna politička vizija nečega što će uskoro postati konkretna realnost širom Evropske unije. Osiguraće, bez obzira gdje ljudi žive i koliko zarađuju, sve pogodnosti kvalitetne bežične mreže. To će poboljšati Evropsko gigabitno društvo, koje će postajati konkurentnije i socijalno uključivije.”

Rezolucija je usvojena sa 582 glasova za, 98 protiv i 9 uzdržanih.

Izvor: Consilium

meCrnogorskienEnglish available languages

Top