>>>
> Aktuelnosti > Aktivnosti MEP-a > Drugo čitanje prijedloga zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Drugo čitanje prijedloga zakona o saradnji CG sa iseljenicima

Prijedlog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima bila je prva tačka dnevnog reda drugog dana devete śednice prvog redovnog zasijedanja Skupštine u 2015. godini. Obrazloženje zakona iznio je ministar vanjskih poslova i evropskih integracija dr Igor Lukšić. Rasprava o prijedlogu zakona trajala je oko dva sata.

Tokom rasprave, poslanici su se složili da je Crna Gora kao visokomigratorna zemlja dugo bila bez zakonskog rješenja uspostavljanju veza sa iseljeništvom. Takođe, najavljeni su amandmani na osnovni tekst prijedloga zakona, a kasnije slijedi glasanje o usvajanju zakona.

Lukšić je tokom uvodnog izlaganja podsjetio da je briga o iseljenicima sastavni dio unutrašnje i vanjske politike Crne Gore, te da izvan Crne Gore živi, po mnogim procjenama, još jedna Crna Gora. Istakao je da su odnosi sa iseljenicima neodvojivi dio unutrašnjeg razvoja Crne Gore, kao i evropskih i evroatlanskih integracija. Zakon definiše način ostvarivanja saradnje sa iseljenicima, zaštitu prava i interesa iseljenika kao i povoljnosti prilikom njihovog povratka u Crnu Goru. Lukšić je posebno naglasio ovim zakonom predviđeni Savjet za saradnju sa iseljenicima. Dodao je i ustanovljavanje manifestacije Dani iseljenika, kao i dodjeljivanje nagrada istaknutim iseljenicima za doprinos jačanja veze sa domovinom. U ime predlagača zakona, Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija i Uprave za dijasporu, prisutni su bili i direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i šef Odsjeka za privredno partnerstvo i statusno pravna pitanja Elvira Bekteši.

Poslanik DPS Miodrag Vuković istakao je da je ovaj zakon novina u domaćem pravnom poretku, jer se po prvi put na promišljen način regulišu odnosi sa onima koji su se iselili sa ovih prostora, a koji su i dalje neraskidivo vezani za državu Crnu Goru. Naglasio je da je zakon rađen u konsultacijama sa iseljeničkim udruženjima.

Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić smatra da su iseljenici dugo bili u zapećku, a njihov doprinos razvoju moderne Crne Gore je veliki, ne samo tokom obnove nezavisnosti, nego i mnogo prije. Mustafić očekuje da će ovaj zakon unaprijediti saradnju sa iseljenicima.

Nezavisni poslanik Dritan Abazović je istakao da, iako je možda zakasnio sa donošenjem, ovaj zakon ipak iskorak i da će ga podržati.

Poslanik Pozitivne Crne Gore Goran Tuponja, na osnovu ličnog iskustva, jer je bio iseljenik 15 godina, smatra da je zakon suviše opšti i deklarativan, neobavezujući. Istakao je da mu više liči na memorandum o razumijevanju nego na dokument koji će naći primjenu u stvarnom životu.

Milan Knežević iz Demokratskog fronta smatra da zakon neće riješiti probleme i unaprijediti odnose sa iseljenicima, jer je, po njemu, koncipiran na političkim projekcijama. Smatra da će vlast sarađivati samo sa iseljeničkim udruženjima koja su glasala za nezavisnu Crnu Goru.

U izradi prijedloga zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima učestvovali su predstavnici MEP-a u periodu 2013-2014. godine kroz radnu grupu za izradu zakona i održanim konsultacijama sa predstavnicima Uprave za dijasporu.

Tekst: MEP i UzD

Top