>>>
> Finansije i investicije > Fintech: Bezbjednija i inovativnija elektronska plaćanja

Fintech: Bezbjednija i inovativnija elektronska plaćanja

meCrnogorskienEnglish available languages

Komisija je donijela pravila kojima će se povećati bezbijednost elektronskih plaćanja u prodavnicama i na internetu. To će potrošačima omogućiti i pristup praktičnijim, ekonomičnijim i inovativnijim rješenjima pružaocima platnih usluga.Tim pravilima se sprovodi nedavno revidirana Direktiva o platnim uslugama.

Direktivom se želi modernizovati platne usluge u Evropi, radi usklađivanja s tržištem koje se brzo razvija. To će potrošačima omogućiti upotrebu inovativnih usluga koje nude pružaoci usluga trećih strane (tzv. FinTech preduzeća) uz očuvanje stroge zaštite podataka i bezbjednosti za potrošače i preduzeća. To obuhvata rješenja za plaćanje i alate za upravljanje ličnim finansijama koji objedinjuju informacije iz različitih računa.

Valdis Dombrovskis, potpredsjednik Komisije zadužen za finansijsku stabilnost, finansijske usluge i uniju tržišta kapitala, izjavio je:

Ta nova pravila su smjernice i za stare i za nove učesnike na tržištu kako bi potrošačima ponudili bolje platne usluge i ujedno im zagarantovali sigurnost.

Ključni cilj koji se želi ostvariti Direktivom o platnim uslugama jeste povećanje nivoa sigurnosti i pouzdanosti elektronskog plaćanja. Naročito, direktivom se od pružaoca platnih usluga zahtjeva da razviju snažnu provjeru autentičnosti korisnika (SCA). Današnja praila  obuhvataju stroge, ugrađene sigurnosne odredbe kako bi se znatno smanjio nivo prevara prilikom plaćanja i zaštitila povjerljivost finansijskih podataka korisnika, što je posebno važno za plaćanja preko interneta. Pravilima se propisuje da je prije plaćanja potrebno obezbijediti najmanje dva nezavisna elementa (npr. predmet kao što je kartica ili mobilni telefon i lozinku ili biometrijske podatke kao što su otisci prstiju).

Direktivom se uvodi i okvir za nove usluge povezane sa korisničkim računima za plaćanje, kao što su tzv. usluge iniciranja plaćanja i usluge pružanja informacija o računu. Inovativna rješenja se već koristeu većini država članica. Pravilima se utvrđuju zahtjevi za zajedničke i sigurne standarde za komunikaciju između banaka i FinTech poduzeća.

 

Dodatne info

Današnje regulatorne tehničke standarde razvilo je Evropska agencija za bankarstvo u bliskoj saradnji sa Evropskom centralnom bankom. Pravilima se propisuje način primjene pouzdane autentifikacije klijenata (SCA). U većini slučajeva za plaćanje više neće biti dovoljno upisati lozinku ili podatke o kreditnoj kartici. U određenim slučajevima trebaće se unijeti jednokratni kôd i još dva nezavisna elementa. Time se želi znatno smanjiti trenutni nivo prevara za različite načine plaćanja, posebno na internetu kao i zašititi povjerljivi finansijski podaci korisnika.

Pravilima se propisuju i obveze banaka i pružaocima inovativnih platnih usluga i alata za informacije o računu. Potrošače koji žele da koriste nove uslugame banake ne mogu u tome spriječiti. Svaka banka koja pruža e-banking mora sarađivati sa FinTech preduzećima ili drugim bankama koje nude takve nove usluge. Banke u tu svrhu moraju uspostaviti sigurne komunikacione kanale za prenos podataka i iniciranje plaćanja. Pri plaćanju roba i usluga kupljenih putem interneta potrošači će imati koristi od većeg izbora i konkurencije. Moći će efikasnije upravljati svojim ličnim finansijama pomoću aplikacija.

Izvor: EK

meCrnogorskienEnglish available languages

Top