>>>
> Magazin > Eko&urbano > Planina Hajla dobija novu žičaru

Planina Hajla dobija novu žičaru

meCrnogorski available languages

Uprava javnih radova i preduzeće „Strucon” iz Sarajeva potpisali su ugovor o izradi Idejnog rješenja, Glavnog projekta i izgradnju šestosjedne isklopive žičare na planini Hajla, u blizini Rožaja. Takođe, ugovorena je i izrada Idejnog rješenja ski staza na ovoj lokaciji. Ugovorena vrijednost izrade tehničke dokumentacije i radova je blizu devet miliona eura, koje će Vlada Crne Gore obezbijediti kroz kapitalni budžet.
Planina Hajla zaslužuje turističku infrastrukturu i valorizaciju
Sarajevska kompanija se obavezala da će u roku od dva mjeseca od dana potpisivanja ugovora izraditi Idejno rješenje žičare, a četiri mjeseca od njegovog prihvatanja i Glavni projekat za ovaj segment ugovora. Na osnovu prihvaćene projektne dokumentacije, izgradnja šestosjedne isklopive žičare biće završena u roku od 18 mjeseci od dana uvođenja izvođača u posao.
Ugovoreni rok izrade Idejnog rješenja ski staza je dva mjeseca od dana potpisivanja ugovora. Planinski vrhovi Hajle prepoznati su kao atraktivna turistička destinacija, čijom će valorizacijom Rožaje postati novi centar zimskog turizma.
Uprava javnih radova već nekoliko mjeseci realizuje zahtjevan posao izgradnje pristupne saobraćajnice od Rožaja do lokaliteta Štedim, na kojem će se nalaziti bazna stanica, u dužini od 7,2 kilometara. Najveći dio puta je pripremljen za asfaltiranje, a predstoji probijanje završne trase do Štedima.

Управа јавних радова и предузеће „Струцон” из Сарајева потписали су уговор о изради Идејног рјешења, Главног пројекта и изградњу шестосједне исклопиве жичаре на планини Хајла, у близини Рожаја. Такође, уговорена је и израда Идејног рјешења ски стаза на овој локацији. Уговорена вриједност израде техничке документације и радова је близу девет милиона еура, које ће Влада Црне Горе обезбиједити кроз капитални буџет. Сарајевска компанија се обавезала да ће у року од два мјесеца од дана потписивања уговора израдити Идејно рјешење жичаре, а четири мјесеца од његовог прихватања и Главни пројекат за овај сегмент уговора. На основу прихваћене пројектне документације, изградња шестосједне исклопиве жичаре биће завршена у року од 18 мјесеци од дана увођења извођача у посао. Уговорени рок израде Идејног рјешења ски стаза је два мјесеца од дана потписивања уговора. Планински врхови Хајле препознати су као атрактивна туристичка дестинација, чијом ће валоризацијом Рожаје постати нови центар зимског туризма. Управа јавних радова већ неколико мјесеци реализује захтјеван посао изградње приступне саобраћајнице од Рожаја до локалитета Штедим, на којем ће се налазити базна станица, у дужини од 7,2 километара. Највећи дио пута је припремљен за асфалтирање, а предстоји пробијање завршне трасе до Штедима.

meCrnogorski available languages

Top