>>>
> BIBLIO > Iseljenička knjižica za pripadnike dijaspore Crne Gore

Iseljenička knjižica za pripadnike dijaspore Crne Gore

meCrnogorskienEnglish available languages

Tri godine po usvajanju prvog zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima (2015), pripadnici crnogorske dijaspore imaju priliku da dobiju iseljeničku knjižicu. Iseljeničaka knjižica, ukratko, predstavlja vezu između Crne Gore i dijaspore, način evidencije kao i mogućnost za dalja istraživanja i procjene ukupnog broja iseljeništva.

Šta je iseljenička knjižica?

Ko ima pravo na iseljeničku knjižicu?

Ako živite izvan Crne Gore, nemate crnogorsko državljanstvo, a imate porodične, rodbinske, društvene ili emocionalne veze sa Crnom Gorom kao matičnom državom ili državom porijekla, Vi i članovi Vaše porodice ste kandidati za dobijanje iseljeničke knjižice.

Da li je iseljenička knjižica putni ili identifikacioni dokument?

I da i ne. Da – kao identifikacioni dokument unutar Crne Gore. Nije putni dokument i nema pravno dejstvo u drugim državama. Iseljenička knjižica prevashodno služi za evidenciju, kao i za jačanje saradnje između Crne Gore i crnogorskog iseljeništva.

Da li iseljenička knjižica olakšava dobijanje crnogorskog državljanstva?

Pravno gledano – Ne. Crnogorsko državljanstvo se dobija isključivo shodno zakonu o državljanstvu. Ipak, kroz jačanje veza sa Crnom Gorom kao matičnom državom, moguće je  npr. brže steći sportsko državljanstvo.

Da li se iseljenička knjižica izdaje isključivo pripadnicima crnogorske nacionalne manjine?

Ne, etnička pripadnost ne predstavlja nikakvo ograničenje. Pripadnici crnogorske nacionalne manjine imaju pravo na iseljeničku knjižicu ravnopravno sa iseljeništvom koje sebe smatra pripadnicima druge etničke grupacije, ako zadovoljava uslove za izdavanje. To važi i za iseljenike koje imaju tzv. “dualnu” pripadnost naciji (npr. American Montenegrin).

Kako se izdaje?

Slijedite sljedeće upustvo Uprave za dijasporu:

 1. Klikne se na baner u desnom stupcu na sajtu uprave za dijasporu (dijaspora.mvpei.gov.me ):
 1. Nakon što se pojavi meni, klikne se na opciju: Zahtjev za iseljeničku knjižicu.
 2. Dobija se mogućnost za download obrasca Zahtjeva za izdavanje iseljeničke knjižice. Nakon što se obrazac download-uje na vaš računar, otvori se taj obrazac, koji je spreman za unos vaših podataka:
 1. Popunjavanje podataka vrši se u za to predviđena polja, slovima koja se koriste u državi gdje iseljenik živi i u skladu sa podacima iz pasoša i ostalih ličnih dokumenata. Popunjavaju se polja, počevši od ‘Prezime/Surname’, a završavajući sa ‘Telefon/Phone’. Datumi se unose u obliku dd.mm.yyyy. (na primjer: 21.08.2017.), ili u obliku mm/dd/yyyy. (na primjer: 08/21/2017), zavisno od verzije programa excel za konkretnu državu. Potpis/Signature se na racunaru ne unosi, već samo u slučaju da iseljenik fizički u Upravi za dijasporu popunjava ovaj obrazac. Inače, kad naknadno dobije popunjenu i ovjerenu iseljeničku knjižicu, iseljenik treba da se potpiše u rubrici ‘Potpis/Signature’, koja je pri dnu stranice.

Popunjen obrazac se sačuva (save) pod imenom:      Obrazac1.xls.

 1. Dodatno, iseljenik mora skenirati glavnu stranicu svog pasoša, na kojoj su podaci o iseljeniku, kao i svoju fotografiju, veličine 3x4cm, koju kasnije mi štampamo i lijepimo u knjižicu. Isto, mora se skenirati i Uvjerenje o državljanstvu države prijema čiji je iseljenik državljanin.
 1. Ova četiri dokumenta iseljenik mora da sačuva pod imenima:
 • Zahtjev za izdavanje iseljeničke knjižice: xls (“Obrazac1.xls”)
 • Pasoš:             jpg
 • Uvjerenje o državljanstvu: jpg
 • Fotografija:             jpg

Pod tim imenima, iseljenik ih šalje na poseban e-mail u Upravi za dijasporu: is.knjizica@mfa.gov.me. Mejl koji šalje mora sadržati samo ta četiri fajla i nijedan drugi.

Napominjemo da se jednim mejlom mogu slati podaci za samo jednog iseljenika. Dakle, za recimo 4 iseljenika, moraju se poslati 4 odvojena mejla sa podacima.

 1. Uprava za dijasporu će, nakon prijema ovih priloga, obraditi ove podatke, unijeti ih u posebnu bazu podataka, izraditi fotografiju i konačno odštampati podatke u iseljeničku knjižicu i zalijepiti fotografiju.

Iseljenička knjižica će biti poslata iseljeniku na adresu koju je priložio u svom zahtjevu, poštom ili diplomatskom poštom do najbližeg diplomatskog predstavništva Crne Gore, o čemu će iseljenik biti prethodno obaviješten. Krajnji rok za uručivanje iseljeničke knjižice je 3 mjeseca od dana podnošenja zahtjeva.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top