>>>
> Finansije i investicije > Jedinstveni Internet portal za pristup finansijskim sredstvima EU

Jedinstveni Internet portal za pristup finansijskim sredstvima EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Preduzeća širom Evrope imaće lakši pristup potrebnim finansijama otkako je Evropska komisija proširila jedinstveni Internet portal o finansijama EU. Portal obuhvata strukturne fondove EU: Evropski fond za regionalni razvoj (European Regional Development Fund – ERDF) i Evropski socijalni fond (European Social Fund – ESF). Novi jedinstveni portal o finansijama EU pokrenut je u maju i pruža jednostavne, potpune i ažurne informacije u vezi sa načinom na koji preduzetnici i mala i srednja preduzeća mogu pristupiti finansijskim sredstvima EU u iznosu od preko 100 milijardi eura kroz razne programe za period od 2007. do 2013. godine. Pomenute novine udvostručiće broj partnerskih banaka na preko hiljadu, dodatno jačajući vitalne izvore informacija o finansiranju malih i srednjih preduzeća putem garancija, kredita i učešća u vlasništvu.

Pristup finansijama jedan je od najvećih preblema sa kojim se suočavaju mala i srednja preduzeća u Evropskoj uniji. U posljednje dvije godine, gotovo trećina malih i srednjih preduzeća koja je konkurisala za kredit u banci bila je odbijena ili je dobila manje novca nego što je tražila. Junsko izdanje Evropske finansijske analize malih preduzeća potvrđuje da poslovna sredina za mala i srednja preduzeća postaje gora, te da su banke zemalja Eurozone pooštrile kriterijume kreditiranja.Informacije i pristup sredstvima EU danas su potrebniji preduzećima nego ikad. Strukturni fondovi već su obezbijedili podršku malim i srednjim preduzećima u iznosu od oko 70 milijardi eura za period od 2007. do 2013. godine.

Potpredsjednik Evropske komisije i komesar za industriju i preduzetništvo Antonio Tajani i komesar za regionalnu politiku Johannes Hahn su, povodom konferencije ,,Evropska podrška malim i srednjim preduzećima za period 2014-2020. godine”, izjavili: ,,Jedinstveni portal o finansijama EU pomoći će malim i srednjim preduzećima da pristupe neophodnim finansijskim sredstvima na lakši i brži način. Jedan od ključnih prioriteta za Komisiju je pojednostavljenje i uklanjanje prepreka sa kojima se preduzeća suočavaju. Dodavanje strukturnih fondova EU jedinstvenom portalu predstavlja važnu prekretnicu. Takođe, u isto vrijeme želimo da ohrabrimo države članice i regione da koriste finansijske instrumente EU jer time mogu povećati uticaj kohezione politike. Države članice i regioni predstavljaju katalizatore za važna ulaganja koja su potrebna za podsticanje evropske ekonomije i stvaranje radnih mjesta.”

Finansijski instrumenti EU za mala i srednja preduzeća koji se nalaze na Internet stranicama uključuju: Okvirni program za konkurentnost i inovaciju (Competiveness and Innovation Framework Programme – CIP), Evropski program za mikrokreditiranje (Progress Microfinance Facility), kredite Evropske investicione banke namijenjene malim i srednjim preduzećima i postojeće operativne državne i regionalne programe država članica za sprovođenje ciljeva kohezione politike.

Jedinstveni Internet portal o finansijama EU omogućava preduzetnicima i preduzećima da pronađu odgovarajuća sredstva za finansiranje u skladu sa specifičnim finansijskim potrebama, kao što su veličina preduzeća, način finansiranja i namjena ulaganja. Portal je dostupan na više jezika EU i namijenjen je svim državama članicama i kandidatima za pristupanje EU.

Finansijski mehanizmi postali su značajno sredstvo za ostvarivanje kohezione politike EU u periodu od 2007-2013. godine. Krajem 2011. godine, uloženo je preko 3,6 milijardi eura u preduzeća kroz skoro 68.000 pozajmica, garancija i ostalih finansijskih proizvoda.

Do kraja 2011. godine uspostavljena su ukupno 484 posebna fonda namijenjena preduzećima u 25 država članica i jednom regionu sa kojim se ostvaruje prekogranična saradnja. U periodu od 2007. do 2013. godine obezbijeđeno je 69,7 milijardi eura za pomoć malim i srednjim preduzećima kroz programe ERDF i ESF. Ukoliko bi se uračunala državna sufinansiranja, pomenuti iznos dostigao bi 95,4 milijarde eura. Program CIP je do kraja 2012. godine obuhvatio 13 milijardi eura garancija i preko 2,3 milijarde eura vlasničkog udjela. Preko 220.000 malih i srednjih preduzeća već je koristilo programe širom Evrope. Potpredsjednik Evropske komisije Antonio Tajani zahtijevao je povećanje budžeta finansijskog mehanizma CIP za 19 miliona eura u cilju podrške malim i srednjim preduzećima koja imaju poteškoće prilikom pristupanja finansijama.

Izvor: Evropska komisija

Vanjska veza: Access to finance

meCrnogorskienEnglish available languages

Top