>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Konferencija o inovacijama u istraživanju i razvoju u EU

Konferencija o inovacijama u istraživanju i razvoju u EU

meCrnogorskienEnglish available languages

U prisustvu ministra za obrazovanje i nauku Letonije, Mārīte Seile, međunarodna koferencija “Strategija pametne specijalizacije – novi pristupi za partnerstva između obrazovanja, istraživanja i industrije u regijama” okupiće međunarodne eksperte, kreatore politika, akademike, naučnike, kao i preduzetnike i predstavnike NVO. Konferencija će se fokusirati na pametnu strategiju specijalizacije koja će i biti politika za održivi i inovativni ekonomski rast. U okviru predsjedništva Letonije, konferenciju organizuje letonsko Ministarstvo obrazovanja i nauke i državna agencija za razvoj obrazovanja.

Pametna specijalizacija je strateški pristum ekonomskom razvoju kroz ciljanje podrške istraživanju i inovacijama. Strategija pametne specijalizacije za Letoniju je uključena u okvir za istraživanje, tehnički razvoj i inovacije 2014-2020, prema kojim će se investirati strukturni fondovi u Letoniji.

Cilj konferencije je građenje jačih veza između državnih ili regionalnih strategija za istraživanje i inovaciju za pametnu specijalizaciju, kao i prioriteti postavljeni strategijom Evropa 2020. Naglasiće se sinergija kroz konezionu politiku, Horizont 2020 i nacionaln finansijski instrumenti. Druga tema konferencije je razvoj i povećanje inovacionih kapaciteta kod malih i srednjih preduzeća. Konkurentnost u EU, uključujući razvoj istraživačko-inovativnih mreža, jedan je dostižnih prioriteta tokom letonskog predsjedavanja.

Letonija je definisala pet usmjerenja pametne specijalizacije:

  • bioekonomija zasnovana na znanju,
  • biomedicina, medicinska tehnologija, biofarmacija i biotehnologija,
  • pametne materijale, tehnologije i inžinjerske sisteme,
  • pametnu energetiku i informaciju i
  • komunikacione tehnologije.

Letonija je otvorena za međunarodnu saradnju u oblastima istraživanja i spremna je da dijeli zajednički potencijal sa ostalim državama. Ovom prilikom, konferencija predstavlja veliku šansu za razmjenu iskustava iz pomenutih oblasti.

Izvor: Letonsko predsjedavanje EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Top