>>>
> EU/Politiko > Međunarodna dostava paketa – ka boljoj usluzi i internet trgovini

Međunarodna dostava paketa – ka boljoj usluzi i internet trgovini

meCrnogorskienEnglish available languages

Jasnije informacije o cijenama usluga dostave paketa trebale bi pomoći povećanju povjerenja potrošača u prekograničnu trgovinu i dostavu. Pravila zahtijevaju od prekograničnih prevoznika paketa da svoje cijene dostave nacionalnim vlastima i Evropskoj komisiji, koja će ih objaviti na određenoj internetskoj stranici, kako bi ih potrošači i preduzeća lakše uspoređivali i tako smanjili nerazumne razlike.

Većom transparentnošću prekograničnih cijena i njihovom boljom usporedivošću širom Unije trebalo bi se potaknuti smanjenje neopravdanih razlika u tarifama, uključujući, prema potrebi, neopravdanih razlika između domaćih i prekograničnih tarifa.

Javna konsultacija Komisije iz 2015. godine pokazala je da je više od dvije trećine potrošača odustalo od kupovine putem interneta jer su mislili da su troškovi isporuke previsoki, a firme koje su odgovorile na anketu Eurobarometra takođe su se složile s tim mišljenjem.

Dok gusto naseljena urbana područja i velika preduzeća privlače konkurenciju u sektoru dostave paketa, mala i srednja poduzeća i pojedinci na udaljenim područjima suočavaju se s malo izbora i visokim cijenama. Pravila daju ovlašćenja nacionalnim regulatornim tijelima da objektivno ocjenjuju prekogranične tarife kako bi se utvrdile neopravdano visoke prekogranične tarife.

Svi pružaoci usluga dostave paketa dostavljaju nacionalnom regulatornom tijelu države članice sljedeće informacije: promet, broj isporučenih paketa, broj i status zaposlenika, informacije o podizvođačima i o mehanizmima rješavanja pritužbi, kako bi se dobio bolji uvid kako se sektor razvija i prepoznali mogući tržišni propusti.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top