>>>
> Activism & ORG > Nacrt zakona o volontiranju razmotren

Nacrt zakona o volontiranju razmotren

meCrnogorski available languages

Savjet za saradnju organa državne uprave i NVO razmatrao Nacrt zakona o volontiranju

Na sedmoj sjednici Savjeta za saradnju organa državne uprave i NVO, kojim je predsjedavala Ministar javne uprave, gospođa Suzana Pribilović, razmotren je Nacrt zakona o volontiranju.
Ovim zakonom uređuju se, podsticajne mjere za promovisanje i razvoj volontiranja, prava i dužnosti volontera i organizatora volontiranja, i druga pitanja od značaja za razvoj i promovisanje volontiranja.
Savjet je podržao predstavljeni Nacrt zakona o volontiranju, te sugerisao Ministarstvu rada i socijalnog staranja, obrađivaču propisa, da još jednom razmotri članove 1, 5 i 10 iz Nacrta u pravcu stvaranja adekvatne pravne osnove za dalji razvoj volontiranja i kreiranja podsticajnih mjera za organizatore volontiranja i volontere. Pohvaljeno je normiranje volontiranja kao dobrovoljnog i besplatnog ulaganja vremena, znanja i vještina kojima se obavljaju  aktivnosti u korist drugih lica i za opštu dobrobit društva, kao i namjera obrađivača da se prevenira zloupotreba volontiranja i volontera. Savjet je preporučio da je, po donošenju zakona u Skupštini,  potrebno inicirati kreiranje Programa podsticajnih mjera.
Izrada Zakona o volontiranju jedna je od mjera Akcionog plana Strategije unapređenja podsticajnog okruženja za djelovanje NVO.
U nastavku je razgovarano o primjeni Zakona o nevladinim organizacijama i pratećih podzakonskih akata, te je dogovoreno da naredna sjednica Savjeta bude tematska i posvećena analizi odredbama ovih akata, čija se primjena u praksi pokazala izazovnom, ali i svim aspektima koji utiču na analizu efekata primjene novog modela finasniranja projekata NVO u skladu sa pomenutim Zakonom. U odnosu na dinamiku objave odluka o raspodjeli na osnovu Javnih konkursa objavljenih u 2019. godini, još jednom je ukazano da ista nije na zadovoljavajućem nivou, te da treba ponoviti preporuku Savjeta da se predmetne odluke donose u razumnom roku.

meCrnogorski available languages

Top