>>>
> Magazin > Menadžment > Najbolji gradovi i države za privlačenje i razvoj talenata

Najbolji gradovi i države za privlačenje i razvoj talenata

meCrnogorskienEnglish available languages

Kad je riječ o stvaranju konkurentnosti za grad, državu ili organizaciju, ključni faktor su ljudi. Tokom šest mjeseci, Indeks konkurentnosti za globalni talenat (GTCI) rangirao je države i glavne gradove prema njihovoj sposobnsti da privuku, razviju i zadrže talente.

GTCI je godišnji izvještaj o uporednoj analizi koji sastavlja međunarodna poslovna škola INSEAD sa Adecco grupom i TATA komunikacijama. Ona mjeri i rangira 119 država i 90 svjetskih gradova.Studija je zasnovana na 6 postulata:

  1. “Uključivanje” -procjena regulative, tržišta, preduzeća i perspektive na tržištu rada na tome da li pomažu u privlaćenju ljudi, ili ih odvraću
  2. “Privlačenje” – procjenjuje u kojoj mjeri je država ili grad otvoren za spoljne talente (bilo da su u pitanju ljudi ili kompanije) kao i onih koji nisu privilegovani, žene i starije osobe.
  3. “Rast” procjenjuje koliko dobro država ili grad razvija svoje ljude, npr. putem pružanja dobrog obrazovanja ili sistema cjeloživotnog učenja
  4. “Zadržavanje” – procjenjuje koliko je pogodan život na toj lokaciji, a jedan od glavnih komponenti zadržavanja talenata je kvalitet života
  5. “Stručne i tehničke sposobnosti” mjere dostupnost radnika sa određenim stručnim i tehničkim sposobnostima
  6. “Sposobnosti globalnog znanja” sagledava dostupnost svjetskoih sposobnosti i znanja (radnici na profesionalnim, upravljačkim i predvodničkim ulogama).

Prvoplasirana je Švajcarska. Izuzetno je jaka u svih šest polja, a naročito u zadržavanju talenata. Takođe nudi idealno poslovno okruženje.

Na drugom mjestu je Singapur, koji se naročito ističe u uključivanja talenata iz inostranstva. Treće mjesto zauzimaju Sjedinjene Države, koje se ističu u oblasti “Rast”. Norveška nudi najveći nivo društvene zaštite i pogodnosti dobrog načina života.

Švedska je jaka u svim poljima, a naročito u zadrživanju talenata. Crna Gora se nalazi na 58. mjestu ove rang liste.

 

 

Najbolji gradovi za privlačenje talenata

Pored država, izvještaj rangira i gradove na osnovu prva četiri gore navedena postulata, te dodatnog koji se zove “Biti Globalni”. On odražava osjećaj internacionalizacije unutar grada. Na listi najboljih gradova za privlačenje talenata, prvih pet se nalaze u Evropi, preciznije u Švajcarskoj i Nordijskim zemljama. Prvi je Cirih, slijede Stokholm, Oslo, Kopenhagen i Helsinki.

 

Izvor: wef

meCrnogorskienEnglish available languages

Top