>>>
> EU/Politiko > Poglavlje 8 otvoreno, Crna Gora pokazala posvećenost pristupanju EU

Poglavlje 8 otvoreno, Crna Gora pokazala posvećenost pristupanju EU

meCrnogorskienEnglish available languages

Poglavlje 8 otvoreno, Crna Gora pokazala posvećenost pristupanju EU

Peti sastanak Konferencije o pristupanju s Crnom Gorom na nivou zamjenika, Brisel 30.6.2020.

Danas je u Briselu održan peti sastanak Konferencije o pristupanju sa Crnom Gorom na nivouzamjenika radi otvaranja pregovora o posljednjem pregovaračkom poglavlju, poglavlju 8. – Politika konkurencije.

Delegaciju Evropske unije u ime hrvatskog predsjedavanja Savjetom EU unije predvodila je ambasador i stalna predstavnica Irena Andrassy (Andraši). Evropsku komisiju predstavljao je Christian DANIELSSON, glavni direktor GD za evropsku susjedsku politiku i pregovore o proširenju. Crnogorsku delegaciju predvodio je ambasador Bojan ŠARKIĆ, šef misije Crne Gore pri Evropskoj uniji.

 


 

Ambasador Šarkić je istakao da je Crna Gora veoma svjesna važnosti otvaranja poglavlja 8, posebno imajući u vidu da je to jedno od najznačajnijih i najizazovnijih poglavlja.

„Otvaranjem ovog poglavlja smo zatvorili izazovnu fazu pregovora nakon osam godina, a naši napori u ovoj oblasti su prepoznati. Vjerujem da će završetak faze otvaranja poglavlja biti zamajac procesu integracije i podsticaj kontinuiranom i marljivom radu na ispunjavanju preostalih obaveza“, kazao je ambasador.

On je zahvalio kako hrvatskom predsjedništvu koje, uprkos svim izazovima u posljednjih šest mjeseci, nikada nije zanemarilo proces proširenja, tako i državama članicama i Komisiji na podršci i radu koji je rezultirao otvaranjem poglavlja 8. „Ovo je prekretnica i uspjeh za našu državu koja odlučno korača prema članstvu u EU i ne razmatra alternative. Ne postoji alternativa procesu evropskih integracija i to je jedini okvir koji garantuje stabilnost regiona, a samim tim i Evrope. Zato smo sigurni da je prisustvo EU u regionu od ključnog značaja“, poručio je ambasador Šarkić.

Accession Conference with Montenegro at Deputy level - all chapters opened!

Ambasadorka Andraši je istakla da tempo pregovora o pristupanju Crne Gore EU i dalje zavisi od njenog napretka u ispunjavanju uslova za članstvo.

„Pregovori o pridruživanju očigledno napreduju, polako ali sigurno, i ohrabrujemo vas da nastavite svoje pripreme s novim elanom. Posvećenost koju ste pokazali u proteklom periodu, a posebno vaše bezuslovno prihvatanje nove metodologije proširenja, potvrđuje vaše opredjeljenje da je budućnost Crne Gore u EU, kao i vašu odlučnost da napredujete na tom putu“, rekla je Andraši.

Danijelson je poručio da je poglavlje 8 važna i izazovna oblast pravne tekovine, a da je otvaranje poslednjeg poglavlja važan putokaz. On je podsjetio da ukupni tempo pregovora zavisi od napretka u oblasti vladavine prava. „Sada je lopta u dvorištu Crne Gore. Ohrabruje me činjenica da je Savjet za vladavinu prava u Crnoj Gori, odmah po objavljivanju Non papera, „uzelo loptu“ i radujem se rezultatima u oblastima notiranim u tom dokumentu“.

Kako je dodao, odgovornost je na svim učesnicima ovog procesa, koji aktivno i konstruktivno treba da učestvuju u pristupanju Crne Gore EU. „Sve političke snage u državi treba da donose odgovorne odluke koje će omogućiti Crnoj Gori da nastavi sa sprovođenjem reformi“, kazao je Danijelson.

Srđan Darmanović - izjava povodom otvaranja poglavlja 8 - Konkurencija

Ministar vanjskih poslova, prof. dr Srđan Darmanović je, u izjavi za medije povodom otvaranja poglavlja 8, rekao da je Crna Gora otvaranjem svih pregovaračkih poglavlja još jednom potvrdila svoj vanjskopolitički kurs, te da nakon članstva u NATO, nastavlja sa potpunom integracijom u zajednicu razvijenih zapadnih demokratija.

„Budućnost Crne Gore je u Evropskoj uniji i uvjereni smo da proces evropskih integracija sadrži transformatorsku moć koja podstiče cjelokupni razvoj države i društva“, rekao je Darmanović. On je dodao da je podstaknuta zaokruživanjem ove faze pregovora, naša država još bliža ostvarenju svog željenog cilja – članstva u Uniji, te da smo, u tom kontekstu, ohrabreni geopolitičkom orijentacijom ove Evropske komisije.

Zahvalio je Hrvatskoj na konzistentnoj podršci evropskoj perspektivi regiona, ali i na uspjehu da agendu proširenja EU drži visoko tokom predsjedavanja Savjetom EU, uprkos teškim izazovima pandemije. „Stabilnost i geopolitička konkurentnost Evrope neraskidivo je povezana sa uspješnim procesom demokratske konsolidacije i evropeizacije našeg regiona“, zaključio je ministar.

Pregovaračica za ovo poglavlje Biljana Jakić u izjavi je navela da otvaranje ovog poglavlja predstavlja važan momenat u dosadašnjem toku pregovora sa EU, jer je otvoreno jedino preostalo neotvoreno poglavlje.

„Otvaranju ovog poglavlja, koje je veoma kompleksno i obuhvata zaštitu konkurencije na tržištu i kontrolu državne pomoći, prethodio je niz reformskih aktivnosti koje su an višegodišnjem nivou realizovane. Aktivnosti su se odnosile na izradu zakonodavnog okvira iz oblasti zaštite konkurencije i državne pomoći, koji je usklađen sa propisima EU“, kazala je Jakić.

Prema njenim riječima, sprovođenjem tih reformi, u Crnoj Gori su stvoreni preduslovi za očuvanje i unaprjeđenje slobodne konkurencije na tržištu, čime će se obezbijediti poslovni ambijent u kome će svi učesnici na tržištu poslovati pod jednakim uslovima, što doprinosi stvaranju ekonomski povoljnog ambijenta za ulaganje i sigurnost investicija.

Otvorena poglavlja

EUje pomno ispitala trenutno stanje priprema Crne Gore u vezi sa otvaranjem pregovora o poglavlju 8. – Politika tržišnog natjecanja. Uz uslov da Crna Gora nastavi ostvarivati napredak u usklađivanju s pravnom tekovinom i njenom sprovođenju u tom poglavlju, iz EU je napomenuto da se za privremeno zatvaranje tog poglavlja moraju zadovoljiti određena referentna mjerila.

Osim toga, iz EU je istaknuto da će se poseban fokus posvetiti praćenju svih specifičnih pitanja navedenih u zajedničkom stajalištu EU. Praćenje napretka u usklađivanju s pravnom tekovinom nastavlja se tokom cijelog perioda pregovora. To će se pitanje u odgovarajućem trenutku morati da se ponovno razmotri  okviru konferencije.

Referentna mjerila za otvoreno poglavlje Poglavlje 8. – Politika konkurencije su:

  • Crna Gora dovršila je zakonodavno usklađivanje s pravnom tekovinom EU obuhvaćenom kroz poglavlje 8.
  • Crna Gora izgradila je odgovarajuće administrativne i pravosudne kapacitete u području spajanja firmi (merdžera, koncentracije), nadzora državne pomoći i borbe protiv monopola.
  • Crna Gora pokazala je zadovoljavajuće rezultate u području spajanja, nadzora državne potpore i borbe protiv monopola, uključujući djelotvorne i učinkovite administrativne i sudske dalje korake u pogledu otkrivenih nepravilnosti, među ostalim izricanjem odvraćajućih sankcija, ako su potrebne.
  • U sljedećim slučajevima Agencija za zaštitu konkurencije, kao nacionalno tijelo za državnu pomoć, procijenila je postojanje i usklađenost državne potpore s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o državnoj potpori te je naložila njezin povrat ako se utvrdi da je takva potpora neusklađena:
    • u pogledu kompanije Montenegro Airlines, je li svaka državna pomoć dodijeljena od 2012. godine usklađena s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju o državnoj potpori. Time trebaju biti obuhvaćene odredbe zakona o ulaganju u konsolidaciju i razvoj kompanije Montenegro Airlines koji je Skupština Crne Gore usvojila u decembru 2019.
    • je li Uniprom KAP primio neusklađenu pomoć
    • u pogledu autoputa Bar – Boljare, je li dodijeljena neusklađena potpora za finansiranje izgradnje i upravljanja autoputem.

Premijer Marković: Danas je važan dan i prekretnica za proces evropske integracije CG

Premijer Duško Marković saopštio je povodom odluke o otvaranju posljednjeg pregovaračkog poglavljda da je to važan dan i prekretnica za proces evropske integracije Crne Gore!

Otvaranje posljednjeg poglavlja (– poglavlje 8) priznanje je za naš učinak u sveukupnim reformama, posebno u poglavljima 23 i 24. Sa novim elanom u partnerstvu sa #EU nastavljamo da snažno radimo na evropskoj agendi“ – saopštio je predsjednik Vlade Crne Gore Duško Marković.

meCrnogorskienEnglish available languages

Top