>>>
> Finansije i investicije > Razvoj niskokarbonskog turizma u CG: Poziv za finansijsku podršku

Razvoj niskokarbonskog turizma u CG: Poziv za finansijsku podršku

meCrnogorski available languages

Privredna komora Crne Gore u okviru projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“, objavila je treći Javni poziv za pružanje finansijske podrške inovativnim investicionim projektima u sektoru turizma, u ukupnom iznosu od 260.000 eura. Sufinansiranje jednog projekta može iznostiti do 25% njegove ukupne vrijednosti, pri čemu maksimalan iznos finansijske podrške po jednom projektu iznosi 150.000 eura.

Tim povodom danas je u prostorijama UN Eko zgrade u Podgorici, održan prvi Info dan u cilju pružanja detaljnih informacija o uslovima i načinu dodjele bespovratnih sredstava.

Zainteresovani subjekti – organi lokalne uprave i javne službe, privredna društva i preduzetnici te lokalne nevladine organizacije – imaju mogućnost da konkurišu za dodjelu bespovratnih finansijskih sredstava za finansiranje troškova:

 • – nabavke i instalacije opreme (postrojenja, rasvjeta, sistemi grijanja i hlađenja, solarni paneli/fotonaponske ćelije, itd.);
 • –         izvođenja građevinskih radova na objektima (izgradnja i rekonstrukcija).
 • Sufinansiranje troškova odnosi se na  investicione projekte koji se u cjelini ili djelimično odnose na:
 • – uvođenje energetski efikasnih sistema hlađenja, grijanja, ventilacije i izolacije u objektima koji su namijenjeni pružanju usluga turistima (hoteli, apartmani, objekti javne namjene);
 • – unapređenje energetske efikasnosti spoljne (ulice, parkirališta i ostale javne površine) i unutrašnje rasvjete;
 • – zamjenu konvencionalnog sistema grijanja toplotnim pumpama;
 • – instalaciju mreže fotonaponskog sistema, uvođenje solarnih sistema za grijanje vode;
 • – razvoj održivih, ekološki prihvatljivih sistema javnog prevoza (zamjena korišćenja fosilnih goriva u javnom prevozu obnovljivim izvorima energije kao što su solarna energija i biogoriva – npr. biodizel).

Predloženi projekti treba da doprinesu razvoju turizma kroz ispunjenje ključnih kriterijuma koji se odnose na:

 • – odnos očekivanog smanjenja nivoa emisija CO2 u odnosu na uložena sredstva – ključni kriterijum Javnog poziva je da projekat mora da obezbijedi značajno i mjerljivo smanjenje emisija CO2;
 • – zaokruženu finansijsku konstrukciju – potencijalni korisnik podnosi dokaz da raspolaže sredstvima potrebnim za realizaciju projekta, sredstva opredijeljena kroz Javni poziv će biti dostupna nakon realizacije predviđenih aktivnosti;
 • – potpunost dokumentacije (projektna/tehnička/planska dokumentacija, dozvole) – potencijalni korisnik mora dokazati da raspolaže svom potrebnom dokumentacijom za realizaciju projekta;
 • – vremenski period za realizaciju projekta/investicije – projekat se mora završiti najkasnije do kraja 2018. godine;
 • – zastupljenost principa rodne ravnopravnosti i osnaživanje ženskog preduzetništva – projekat mora poštovati principe rodne ravnopravnosti i podsticati razvoj ženskog preduzetništva;

 

Detaljne informacije o uslovima i načinu dodjele bespovratnih sredstava dostupne su na internet stranicama Privredne komore Crne Gore (privrednakomora.me), UNDP (me.undp.org) i projekta Lowcarbon (lowcarbonmne.me), i objavljene u štampanim medijima.

Investicioni projekti koji su korisnici finansijske podrške kroz prethodno realizovane Javne pozive u okviru projekta Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori nemaju pravo učešća i neće biti predmet razmatranja.

Projekat „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“ u partnerstvu realizuju Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i Ministarstvo održivog razvoja i turizma, a finansira Globalni fond za životnu sredinu.

meCrnogorski available languages

Top