>>>
> EU/Politiko > Održana konstitutivna sjednica, izabrano rukovodstvo Savjeta za saradnju Crne Gore sa iseljenicima

Održana konstitutivna sjednica, izabrano rukovodstvo Savjeta za saradnju Crne Gore sa iseljenicima

meCrnogorskienEnglish available languages

U utorak, 27. septembra 2016. godine, u staroj zgradi Vlade Crne Gore, održana je konstitutivna sjednica Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Na samom početku sjednice, shodno zakonskoj odredbi, utvrđeni su mandati svih članova Savjeta, nakon čega su, u svečanom dijelu, uslijedili govori direktora Uprave za dijasporu mr Predraga Mitrovića, gradonačelnika Glavnog grada Slavoljuba Stijepovića i predsjednika Vlade Mila Đukanovića.

Premijer Đukanović je naveo da je usvajanjem Zakona o saradnji Crne Gore sa iseljenicima koji reguliše međusobne veze stvorena solidna osnova za dalje aktivnosti. Izjavio je:

− Iz Zakona proističe i obaveza formiranja ovog Savjeta, koji je Vladino savjetodavno tijelo. Stvorene su i normativne pretpostavke za povećanje iznosa sredstava koja su budžetski namijenjena saradnji sa iseljenicima. Time i osnova za pripremu većeg broja kvalitetnijih projekata i programa koje Vlada planira kroz svoje strategije.

Na početku svog izlaganja direktor Mitrović se osvrnuo na aktivnosti koje je Uprava preduzela u prethodnom periodu, kao što su usvajanje Zakona o saradnji CG sa iseljenicima, Strategije saradnje sa iseljeništvom za period od 2015-2018. godine, te usvajanje Rješenja o imenovanju članova Savjeta za saradnju sa iseljenicima. Pored toga, on je istakao i važne projekte koje Uprava planira da realizuje u narednom periodu: manifestacija “Dani iseljenika”, izdavanje iseljeničke knjižice, izrada cjelovite baze iseljenika i formiranje info pula koji će u svakom momentu moći da pruži efikasan odgovor na sve zahtjeve crnogorskih iseljenika. Mitrović je izjavio:

− Siguran sam da će sa konstitutisanjem Savjeta za saradnju sa iseljenicima, Uprava dobiti ozbiljnog i jakog saradnika, te da će naše zajedničke aktivnosti obezbijediti punu prisutnost i uvažavanje problematike, i da ne zaboravimo, potreba iseljeništva na svim nivoima.

Gradonačelnik Stijepović je u svom obraćanju izrazio spremnost Glavnog grada da i dalje podstiče veze sa dijasporom i istakao da je konstituisanje Savjeta za saradnju sa iseljenicima snažan doprinos daljem unapređenju i konkretizaciji saradnje, koja će nas dodatno zbližiti i pomoći nam da zajedničkim snagama našu domovinu učinimo razvijenijom i ljepšom za život.

U drugom dijelu sjednice gostima su se obratili  predsjednik Odbora za međunarodne odnose i iseljenike prof. dr Miodrag Vuković, ministar za ljudska i manjinska prava dr Suad Numanović, potpredsjednik Skupštine Crne Gore Suljo Mustafić, predsjednik Nacionalnog savjeta Albanaca Genci Nimanbegu i predstavnik Matice crnogorske Marko Špadijer koji je, shodno zakonskoj odredbi, kao najstariji član Savjeta predsjedavao sjednicom do izbora predsjednika.

U radnom dijelu sjednice usvojen je Poslovnik o radu Savjeta i predloženi kandidati za predsjednika i potpredsjednike Savjeta. Za predsjednika Savjeta za saradnju sa iseljenicima, većinom glasova, izabran je dr Nenad Popović iz Njemačke, dok su za potpredsjednike izabrani Boris Popivoda iz Makedonije, Edin Latić iz Luksemburga, Ruždija Jarović iz SAD-a i Martin Junčaj iz Švajcarske. Za predsjednike radnih tijela (odbora) izabrani su: Mirko Zečević – Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta, prof. dr Milorad Nikčević – Odbor za nauku i prosvjetu, Dejan Šestović – Odbor za sport, Sabrija Vulić – Odbor za informisanje, Mihailo Mandić – Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika, Refik Radončić – Odbor za privredno partnerstvo, Mirza Redžić – Odbor za evropske i evroatlanske integracije, Vladislav Popović – Odbor za pravna pitanja, dr Slobodan Drakić – Odbor za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu, Emira Mustajbašić Ličina – Odbor za ravnopravnost polova i Aleks Rohas Božović – Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu.

Predsjednik savjeta

Dr Nenad Popović – rođen je 15. novembra 1967. godine u Kotoru. Doktor Popović je specijalista za ortopediju vilica i vlasnik klinike “Douglas Toll Institut”. Od 2012. godine je gost-predavač na nekoliko njemačkih univerzitetskih klinika u okviru specijalističke nastave, kao i predavač na brojnim kursevima za specijaliste na teme novih metoda liječenja u ortodonciji i bolesti TM zgloba. Nenad Popović je u aprilu 2013. godine izabran u zvanje vanrednog profesora državnog Univerziteta Sao Paulo, kao i privatnog Univerziteta UniMar u gradu Marilia, Brazil. Član je njemačke, evropske, američke i svjetske asocijacije ortodonata. Uporedo sa angažmanom u iseljeničkim organizacijama, dr Popović usmjerava svoje aktivnosti na proučavanje i istraživanje istorije crnogorske dijaspore u Njemačkoj, posebno ka vezama crnogorskog i njemačkog naroda. Autor eseja “Njemci i Crnogorci”.

Potpredsjednici savjeta

Boris Popivoda – rođen je 8. avgusta 1947. godine na Cetinju. Pravni faklutet „Justinijan Prvi“ završio je u Skoplju, dok je najveći dio svog radnog vijeka proveo u G.P. „Pelagoniji“, kasnije kao direktor OURA i predsjednik Skupštine imenovanog preduzeća. U periodu od 1984 – 1992. godine je u dva mandata bio delegat u Opštini Centar u Skoplju kao član upravnog odbora F.K “Vardar”.

Edin Latić – rođen je 13. januara 1975. godine u Petnjici. Završio je brojne stručne edukacije vezane za užu oblast posla kojim se bavi firma u njegovom vlasništvu – kompanija „Bihor“ koja ima preko dvadeset radnika i važi za jednu od najuspješnijih kompanija te vrste u Luksemburgu. Od 2013. godine je predsjednik FK „PETNJICA“, dok je od 2015. godine član UO ZK Bihor u Luksemburgu.

Ruždija Jarović – rođen je 1952. godine u Plavu. Osnovnu školu je završio u Gusinju, dok je srednju – zanatsku školu završio u Peći. Jedan je od osnivača  Udruženja „Plav Gusinje“, gdje je bio izabran za prvog predsjednika. Od prvog izdanja nedeljnika „Sabah“, bio je stalni član redakcije i napisao više od 70 članaka. Trenutno je član upravnog odbora i portparol u humanitarnom Udruženju „Euro Gusinje“.

Martin Junčaj – rođen je 16. decembra 1953. godine u opštini Tuzi. Od 1977. godine boravi u Švajcarskoj, a od 1995. godine suvlasnik je građevinske kompanije. Nakon 2007. godine, kada je formirana nova Crnogorska dijaspora u Švajcarskoj postaje član Upravnog odbora ove organizacije, delegat u Savezu Evropske dijaspore Crne Gore i delegat na Svjetskom kongresu iseljenika.

Predsjednici odbora

Odbor za jačanje kulturnog i državnog identiteta

Mirko Zečević – rođen je 13. decembra 1949. godine u Nikšiću. Diplomirani je ekonomista i bavi se publicističkim radom. Bio je jedan od urednika u “Crnogorskom književnom listu”, gde je imao kolumnu sve do kraja njegovog izlaženja 2006. godine. Od 2008. godine bio je angažovan u Ambasadi Crne Gore u Beogradu na mjestu koordinatora za dijasporu. U istom periodu postao je utemeljivač  i organizator manifestacije  “Dani crnogorske kulture u Srbiji”. Nakon prestanka rada u Ambasadi aktivan je na konsolidaciji crnogorske nacije u Srbiji, kako u Crnogorskoj nacionalnoj zajednici Beograda, tako i kao generalni sekretar Saveza crnogorskih nacionalnih udruženja Srbije koja djeluju po sporazumu o međusobnoj saradnji.

Odbor za nauku i prosvjetu

Prof. dr Milorad Nikčević – rođen je 14. januara 1941. godine u Stubici (Pješivci). Doktorsku disertaciju pod naslovom Crnogorska pripovijetka od 60-ih godina 19. vijeka do prvog svjetskog rata odbranio je na Filološkom fakultetu u Beogradu i stekao akademsko zvanje doktora filoloških nauka. Studijski se usavršavao na Državnom univerzitetu „Lomonosov” u Moskvi (1975), na Univerzitetu Kalifornija u Los Anđelesu (1989), potom na zagrebačkom Filozofskom fakultetu (1996) te na Univerzitetu Berkli u San Francisku (2001). Za stručni, naučni i pedagoški rad dobio je više priznanja i nagrada. Godine 2014. hrvatski predsjednik Ivo Josipović uručio mu je državno odličje reda Danice hrvatske s likom Marka Marulića za „višegodišnje zasluge za kulturu/znanost i približavanje njenih vrijednosti između Republike Hrvatske i Crne Gore“.

Odbor za sport

Dejan Šestović – rođen je 19. decembra 1961. godine u Podgorici, gdje je završio osnovnu školu, a kasnije gimnazijuSlobodan Škerović” – smjerprogramer. Upisuje Ekonomski fakultet i nakon položene prve godine isti napušta, kada i potpisujeprofesionalni ugovor sa tadašnjim rukometnim prvoligasem KRISTALiz Zaječara. Nakon par godinabavljenja rukometom u bivšoj Jugoslaviji, 1989. godine je potpisao za Francuski klub, gdje je i završiorukometnu karijerudugu 27 godina. Vlasnik je kompanije“SESTO SPORT” u Parizu koja se bavi proizvodnjom sportske opreme.

Odbora za informisanje

Sabrija Vulić – rođen 1963. godine u Kotoru. Završio je Fakultet za turizam, a magistrirao na Fakultetu dramskih umjetnosti na Cetinju. Novinarstvom se bavi od 1990. godine.

Odbor za zaštitu prava i položaja iseljenika

Mihailo Mandić rođen je 20. juna 1951. godine u Danilovgradu. Nakon završenog Elektrotehničkog Fakulteta u Sarajevu, radio je kao profesor elektro grupe u Elektrotehničkoj školi u Podgorici. Nakon toga, radio je u Sarajevu kao inžinjer u Energoinvestu – IRIS-u. Od 1995. godine živi i radi u Sidneju, gdje osniva Crnogorsku etničku zajednicu.

Odbora za privredno partnerstvo

Refik Radončić – rođen je 20. februara 1961. godine u Gusinju. Po zanimanju je ekonomista. Od 1988. godine živi i radi u Njujorku – SAD, dok je od 1992. godine vlasnik kompanije “TendR construction”, a od 1999. godine suvlasnik “RendB development”. Većinski je vlasnik Gotham Hotela na Menhetnu – Njujork.

Odbor za evropske i evroatlanske integracije

Mirza Redžić – rođen je 26. aprila 1976. godine u Sarajevu. Magistarske studije iz međunarodnog prava završio je u Japanu, kao stipendista Vlade Japana. Tituli magistra iz naučne oblasti ratna psihijatrija stekao je na Kraljevskom koledžu London, kao stipendista Vlade UK. Trenutno je doktorand na Univerzitetu u Beču, odsjek za medije i komunikacije. Zaposlen je u Delegaciji Evropske unije u Sarajevu, a kao politički savjetnik, pro bono je angažovan u Vijeću nacionalnih manjina Kantona Sarajevo. Aktivan je član Vijeća crnogorske nacionalne manjine u BiH.

Odbor za pravna pitanja

Vladislav Popović – rođen je 12. juna 1954. godine na Cetinju. Pravni fakultet je završio u Beogradu, a takođe i magistraturu iz međunarodnog prava. Autor je oko 20 naučnih i stručnih radova koji su objavljeni na više jezika u 9 zemalja. Dobitnik je pokreta za suverenost Crne Gore i mnogih drugih društvenih priznanja iz vremena SFRJ. Direktor je kompanije za međunarodni investicioni konsalting Popović Consultants Overseas LTD u Limasolu.

Odbora za zdravstvo i zdravstvenu zaštitu

Prim. dr Slobodan Drakić – rođen je 23. oktobra 1946. godine u Podgorici. Medicinski fakultet je završio u Novom Sadu i dobio zvanje doktor medicine. Bio je predsjednik neuropsihijatrijske sekcije Crne Gore u dva mandata. Od 1986. godine je bio zaposlen u Kliničkom centru u Novom Sadu na mjestu načelnika Odjeljenja opšte i konsultativne polikliničke službe Centra za mentalno zdravlje Instituta za psihijatriju Kliničkog centra Vojvodine.

Odbor za ravnopravnost polova

Emira Mustajbašić Ličina – rođena je 07. juna 1983. godine u Bijelom Polju, gdje je završila osnovnu, a kasnije srednju skolu “Miloje Dobrasinovic” – smjer Elektrotehničar računara. Vlasnik je turističke agencije „Reisebüro Lane” u Kelnu i zaposlena je u Agenciji za integracije i zdravstvo u Kelnu. Osnivač je Udruženja MonteKöln u Kellu, koje ima za cilj organizovanje crnogorske dijaspore u Kölnu i okruženju, radi održavanja veza sa matičnom državom, njegovanja jezika i kulture, saradnje sa lokalnim institucijama Njemačke, kao i institucijama Crne Gore, međusobne solidarnosti i pomoći.

Odbor za širenje crnogorske zajednice u svijetu

Aleks Rohas Božović rođen je 22. janaura 1976. godine u Limi, Peru. Po struci pilot, dodatno obrazovanje stiče u oblasti ekonomskog inženjeringa i osiguranja. Zaposlen je u engleskoj osiguravajućoj kući “AAV Aviation Adjuster SC” u Limi. Predsjednik je Crnogorske zajednice u Peruu.

Izvor: Uprava za dijasporu (1) (2)

meCrnogorskienEnglish available languages

Top