>>>
> Ekonomija Crna Gora > MONSTAT: Spoljnotrgovinska razmjena CG 2014

MONSTAT: Spoljnotrgovinska razmjena CG 2014

meCrnogorskienEnglish available languages

Ukupna spoljnotrgovinska razmjena Crne Gore za period januar-decembar 2014. god. prema konačnim podacima iznosila je 2.117,4 mil. eura što ukazuje na pad od 1,5% u odnosu na isti period prethodne godine. Izvezeno je robe u vrijednosti od 333,2 mil. eura, što je manje za 11,3% u odnosu na isti period prethodne godine, a uvezeno za 1.784,2 mil. eura, što je više za 0,6% u odnosu na isti period prethodne godine. Pokrivenost uvoza izvozom iznosila je 18,7% i manja je u odnosu na pokrivenost u istom periodu prethodne godine, kada je iznosila 21,2%.

U strukturi izvoza prema klasifikaciji standardnoj međunarodnoj trgovinskoj klasifikaciji (SMTK) najviše su zastupljeni Proizvodi svrstani po materijalu- sektor 6, u iznosu od 82,8 mil. eura (koju čine: Obojeni metali u iznosu od 71,8 mil.eura i Gvožđe i čelik u iznosu 4,5 mil. eura).

U strukturi uvoza prema SMTK najviše su zastupljeni proizvodi sektora “Hrana i žive životinje” u iznosu od 397,9 mil. eura (koji čine: “meso i prerada mesa” u iznosu od 122,5 mil. eura i “žitarice i proizvodi od žitarica” u iznosu od 55,7 mil. eura).

međunarodna trgovina cg 2014
Spoljnotrgovinska razmjena CG u mil. EUR

U izvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bilu su: Srbija (80 mil. eura), Italija (34,8 mil. eura), Hrvatska (33,1 mil. eura). U uvozu, glavni spoljnotrgovinski partneri, pojedinačno, bili su: Srbija (480,7 mil. eura), Grčka (144,5 mil. eura) i Kina (132,7 mil. eura). Spoljnotrgovinska razmjena bila je najveća sa potpisnicama sporazuma CEFTA i sa Evropskom unijom.

Izvor: Monstat

meCrnogorskienEnglish available languages

Top