>>>
> Posts tagged "Internet @me @en"

EK: Pokrenut postupak protiv Gugla

Evropska komisija uputila je Guglu (Google inc.) obavještenje o utvrđenim činjenicama i okolnostima u kojoj se tvrdi da je Gugl zloupotrijebio dominantni položaj na tržištima za opšte usluge pretraživanja interneta u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) jer je na svojim stranicama sa opštim rezultatima pretraživanja sistemastki stavljao u povoljniji položaj vlastiti

Januar 2015. – ugašena NTV Montena

Dvije hiljade i petnaesta godina počela je sa oproštajnom porukom jednog crnogorskog medija, koja je ujedno označila i njegovo gašenje. Riječ je o televizijskoj stanici Montena. NTV Montena je nakon 15 godina prestala sa radom. Poruka o prekidu rada televizije je glasila: Poštovani gledaoci ntv Montena se oprašta od vas i više

Top