>>>
> Magazin > Kultura i Kreacija > Kreativnost ima podršku: Konkurs za kreativne industrije

Kreativnost ima podršku: Konkurs za kreativne industrije

meCrnogorski available languages

Kreativnost ima podršku: Konkurs za kreativne industrije

Kreativnost ima podršku: Konkurs za kreativne industrije

Ministarstvo kulture raspisalo je Konkurs za sufinansiranje projekata i programa iz oblasti kreativnih industrija i naučnih istraživanja u skladu sa Akcionim planom programa „Kreativna Crna Gora: Identitet, imidž, promocija“ u 2020. godini. Imajući u vidu aktuelnu situaciju izazvanu pandemijom korona virusa, a u okviru mjera podrške sektoru kulture, Ministarstvo kulture ove godine, pored planiranih 100.000 eura,shodno Zaključku Vlade Crne Gore, uvećalo je iznos fonda za ovaj konkurs za dodatnih 50.000. Na ovaj način obezbijeđena je veća podrška, a samim tim i održivost ove važne oblasti kulture u aktuelnim okolnostima.
Konkursom je predviđeno sufinansiranje proizvoda i projekata u skladu sa dva tematska okvira: Dizajn i razvoj proizvoda i Uspostavljanje ICT proizvoda.
Rok za dostavljanje prijava je 28. maj, u 12 sati, a odluku o izboru projekata za sufinansiranje donijeće Ministarstvo kulture, po prijedlogu stručnih komisija, u skladu sa odredbama Zakona o kulturi. Prijave sa potrebnom dokumentacijom neophodno je dostaviti elektronski, putem formulara na: www.creativemontenegro.net.
kreativnost cg kreativna crna gora creative montenegro ministarstvo kulutre konkurs logo kreativne industrije
Tematski okvir koji se odnosi na dizajn i razvoj proizvoda, obuhvata realizaciju projekata i proizvoda koji su u funkciji inovativnih oblika prezentacije identiteta i države uz primjenu savremenog dizajna u najširem smislu. Cilj je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor, a koji kvalitetom obezbjeđuju razvoj kulturnih i kreativnih industrija u našoj zemlji. Pravo učešća imaju svi umjetnici (autori), proizvođači, zanatlije, timovi, amateri i sl. sa teritorije Crne Gore, odnosno fizička i pravna lica. Prihvatljive kategorijeprojekata i programa su: arhitektura, industrijski dizajn, modni dizajn, dizajn tekstila, grafičko oblikovanje i očuvanje starih zanata.Autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom, a najviše tri.
Odabrani projekti/programi ili proizvodi moraju biti brendirani pod logotipom „Kreativna Crna Gora – Creative Montenegro” i plasirani na za to relevantna tržišta i događaje, sa ciljem promocije i pospješivanja njihovog daljeg razvoja.
Tematski okvir koji se tiče uspostavljanja ICT proizvoda obuhvata: Dizajn i razvoj video igara i Izradu kreativnih rješenja.
Dizajn i razvoj video igaraza cilj ima formiranje i afirmaciju kreativnog sektora koji djeluje na ovom polju (scenaristi, dizajneri, animatori, autori koncepta, programeri i sl), podizanje nivoa tehničke opremljenosti autora ili grupe autora, koji već djeluju u sektoru razvoja video igara, te uspostavljanje crnogorskog kulturnog proizvoda izvoznog karaktera u formi video igre.
Izrada kreativnih rješenja u ovom dijelu konkursa odonosi se na podršku autorskom i kreativnom angažovanju za potrebe kreiranja drugih inovativnih ICT rješenja (dizajn interfejsa, izrada scenarija i ilustrativnog materijala itd…) Cilj je identifikacija tržišno orijentisanih projekata i proizvoda kojima se promoviše crnogorski kreativni sektor u oblasti ICT-a, te njihovo plasiranje na šire međunardono tržište.
Pravo učešća imaju autori, umjetnici, timovi i programeri koji djeluju sektorima razvoja proizvoda, koncepta, dizajna, dramaturgije, 2D i 3D animacije, dizajna interfejsa, programiranja i sl. I u ovom segmentu, jedan autor može kandidovati više projekata ili proizvoda pod svojim imenom, a najviše tri.
Za više informacija o uslovima prijavljivanja na konkurs možete kontaktirati Ministarstvo kulture, na email adresu: kreativne.industrije@mku.gov.me
kreativnost

meCrnogorski available languages

Top