>>>
> Magazin > tehno/inovativno > EK: Pokrenut postupak protiv Gugla

EK: Pokrenut postupak protiv Gugla

meCrnogorskienEnglish available languages

Evropska komisija uputila je Guglu (Google inc.) obavještenje o utvrđenim činjenicama i okolnostima u kojoj se tvrdi da je Gugl zloupotrijebio dominantni položaj na tržištima za opšte usluge pretraživanja interneta u Evropskom ekonomskom prostoru (EEP) jer je na svojim stranicama sa opštim rezultatima pretraživanja sistemastki stavljao u povoljniji položaj vlastiti proizvod za upoređivanje cijena. Preliminarno stajalište Komisije je da se takvim postupanjem krše anti-monopolska pravila EU jer se potiskuje tržišna konkurencija i šteti potrošačima. Upućivanjem obavještenja o utvrđenim činjenicama i okolnostima ne prejudicira se ishod istražnog postupka.

Komisija je službeno pokrenula i zaseban antimonopolski istražni postupak u vezi sa Guglovim postupanjem u pogledu operativnog sistema za mobilne uređaje “Android”. Istražni postupak biće usredsređen na pitanje da li je Gugl sklapao sporazume protivne pravilima zaštite konkurencije te da li je zloupotrebio mogući dominantni položaj u području operativnih sistema, aplikacija i usluga za pametne mobilne uređaje.

Komesarka za politiku zaštite konkurencije Margrethe Vestager izjavila je:

„Komisija primjenjuje anti-monopolska pravila EU kako bi osigurala da preduzeća koja posluju u EU, nezavisno od mjesta njihovog poslovnog sjedišta, potrošačima u EU na vještački način ne uskraćuju najširi mogući izbor i ne potiskuju inovacije. U slučaju Gugla zabrinjava nas mogućnost da je to preduzeće davaolo nepravednu prednost vlastitoj usluzi upoređivanja cijena, kršeći tako antimonopolska pravila EU. Gugl sada ima priliku da uvjeri Komisiju u suprotno. Međutim, ako se istražnim postupkom potvrde naše sumnje, Gugl će se morati suočiti sa pravnim posljedicama i promijeniti način poslovanja u Europi. Pokrenuli smo i službeni anti-monopolski istražni postupak u vezi sa postupanjem Gugla u pogledu operativnih sistema, aplikacija i usluga za mobilne uređaje. Pametni telefoni, tableti i slični uređaji imaju sve važniju ulogu u svakodnevnom životu mnogih građana. Stoga želimo da osiguramo slobodan razvoj tržištâ u tom području te bilo kojem preduzeću onemogućiti nametanje ograničenja protivnih pravilima tržišnog natjecanja.”

Upoređivanje cijena

Proizvodi za uspoređivanje cijena potrošačima pri kupnji na internetu omogućuju pretraživanje proizvoda koji se nude na različitim internet prezentacijama i uporedbu cijena koje nude različiti trgovci. Preliminarni zaključak na temelju istražnog postupka Komisije pokrenutog u novembru 2010. godine je da Gugl na svojim stranicama s opštim rezultatima pretrage sistematski stavlja u povoljniji položaj vlastiti proizvod za uspoređivanje cijena (trenutno poznat pod nazivom „Google Shopping”). Tako se, na primjer, rezultati iz usluge Google Shopping prikazuju na istaknutijem mjestu na ekranu. Gugl tako može na vještački način preusmjeriti promet sa konkurentskih usluga uspoređivanja cijena te ometati njihovu slobodnu tržišnu igru. Komisiju zabrinjava mogućnost da se korisnicima nužno ne prikazuju najrelevantniji rezultati pretrage, čime se šteti potrošačima te potiskuju inovacije. Preliminarno stajalište Komisije je da bi se Gugl, kako bi ispravio neprimjereno postupanje, morao odnositi jednako prema vlastitoj usluzi uspoređivanja cijena i prema konkurentskim uslugama. Gugl ima mogućnost da u roku od deset nedjelja odgovori na tvrdnje Komisije i potom da zatraži službeno saslušanje. Komisija smatra da su prethodni prijedlozi za preuzimanje obveza koje je dostavio Gugl u cjelini nedovoljni za rješavanje navedenih problema sa narušavanjem konkurencije.

Android

Od 2005. Gugl predvodi razvoj OS za mobilne uređaje “android”. Android je sistem otvorenog kôda, što znači da su njegova upotreba i razvoj svima slobodno dostupni. Većina proizvođača pametnih telefona i tableta se koristi operativnim sistemom Android u kombinaciji sa aplikacijama i uslugama čiji je vlasnik Google. Ti proizvođači sklapaju sporazume s Guglom kako bi dobili pravo da na svoje uređaje sa OS Android instaliraju Guglove aplikacije. Detaljni istražni postupak Komisije usredotočiće se na pitanje je li Gugl prekršio pravila zaštite konkurencije EU ometanjem razvoja konkurentskih operativnih sistema, aplikacija i usluga za mobilne uređaje te njihovog pristupa tržištu na štetu potrošača i proizvođača inovativnih usluga i proizvoda.

Dodatne informacije

Komisija nastavlja već pokrenut službeni istražni postupak u skladu sa pravilima EU o zaštiti konkurencije koji se odnosi na druge aspekte Guglovog postupanja u EEP, uključujući stavljanje još nekih specijaliziranih usluga pretraživanja u povoljniji položaj na Guglovim stranicama sa opštim rezultatima pretraživanja te problem kopiranja sadržaja konkurentskih internet prezentacija (tzv. „scraping”), isključivog prava oglašavanja i neopravdanih ograničenja za oglašivače.

Izvor: Evropska komisija

meCrnogorskienEnglish available languages

Top