>>>
> Posts tagged "izvještaj @me" (Page 2)

Doing Business 2015: Crna Gora napredovala 6 pozicija

Svjetska banka objavila je Doing Business izvještaj (Izvještaj o lakoći poslovanja) za 2015. godinu, kojim je obuhvaćeno 189 nacionalnih ekonomija. Crna Gora je, u novom Izvještaju, zauzela 36. mjesto na listi od 189 ranigiranih zemalja i time, u poređenju sa prošlogodišnjim Izvještajem, ostvarila napredak za 6 mjesta. Naša zemlja bilježi konstantan

ECB: Smanjen broj prevara sa karticama

revare sa karticama su zabilježile opadajući trend od 2007. godine zahvaljujući tehnološkim dostignućima koji čine transakcije sigurnijim, glavni je zaključak drugog izvještaja o prevarama sa karticama objavljenog od strane Evropske centralne banke. Međutim, prevare su sve prisutnije u državama gdje je tehnologija manje razvijena. U periodu od 2010. do 2011. godine

Top