>>>
> Posts tagged "Izvoz"

Trgovina EU sa svijetom

safe harbour harbor dock dockyard

Trgovina je uvijek predstavljala temelj razvoja Evropske unije, ali ne radi se samo o uklanjanju prepreka na zajedničkom unutarnjem tržištu, već i o razvoju trgovinskih odnosa sa drugim zemljama u svijetu. U 2018. izvoz EU predstavljao je 15,2 posto globalnog izvoza, a uvoz 15,1 posto globalnog uvoza, što čini EU

Kupujmo domaće: U cg. marketima 3000 domaćih proizvoda

češćem u projektu "Kupujmo domaće" proizvođači nemaju dodatnih troškova. Naprotiv, ostvariće brojne benefite kao što su: bolja promocija i prepoznatljivost, unaprijeđen plasman, sticanje lojalnosti kupaca u dugom roku. Sve troškove projekta snosi Vlada i Privredna komora u ukupnom iznosu od 115.000 eura, odnosno ministarstava ekonomije i poljoprivrede pod 50.000 i

Peru – Nacionalni brend

peru-national-brand-logo-nacionalni-brend-nacionalni-brend-peru-marca-pais-peru

elimo da vam predstavimo koncept nacionalnog brendiranja Perua. Peru od 2011. godine sa ponosom koristi postojeći logo nacionalnog brenda, koji je zamijenio kompleksniji stari. Logo nacionalnog brenda vizuelno je odlično urađen: koristi konture tipične za arheološko nalazište u Nazki (koje su vidljive sa visine) i time promoviše bogatu kulturu Inki. Oblik

Top