>>>
> Finansije i investicije > Akvakultura: poziv za podnošenje zahtjeva za direktna plaćanja

Akvakultura: poziv za podnošenje zahtjeva za direktna plaćanja

meCrnogorski available languages

U cilju stimulisanja maksimalnog korišćenja raspoloživih proizvodnih kapaciteta uzgajališta slatkovodne akvakulture, Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja u skladu sa Agrobudžetom 2020. godine i Mjerom unapređivanja sektora slatkovodne akvakulture poziva zainteresovane uzgajivače slatkovodne ribe za predaju zahtjeva za direktna plaćanja u akvakulturi.
Pravo na podršku za direktna plaćanja u akvakulturi imaju privredna društava i preduzetnici koji imaju dozvolu za akvakulturu. Podršku je moguće ostvariti isključivo za proizvodnju ostvarenu na sopstvenom uzgajalištu.
Visina podrške se ostvaruje na osnovu površine uzgajališta navedene u dozvoli za akvakulturu i na osnovu ostvarene prosječne proizvodnje za posljednje dvije godine na sledeći način:
• 3,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio preko 22 kg/m2
• 2,5 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio preko 22 -17 kg/m2
• 2,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio između 17 i 12 kg/m2
• 1,5 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio ispod 12 kg/m2
• 1,0 €/m2 prijavljene korisne površine uzgajališta ako je prosjek svih proizvedenih uzrasnih struktura ribe iznosio ispod 7 kg/m2
Zahjev za podršku se dostavlja Ministarstvu na obrascu, koji se može preuzeti na sajtu ili u kancelariji br. 23 Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja. Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom se dostavlja preporučenom poštom na adresu Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja – Rimski trg 46, 81000 Podgorica.
Pozivamo uzgajivače, da podnesu zahtjev do 30. septembra 2020. godine, kao i da se pridržavaju roka predviđenog za slanje zahtjeva jer će neblagovremeno poslati zahtjevi i zahtjevi koji nijesu dostavljeni u skladu sa procedurom biti odbijeni.
Sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona: +38220482270 .

meCrnogorski available languages

Top