>>>
> Ekonomija Crna Gora > Crnogorska privreda ostvaruje povoljne rezultate

Crnogorska privreda ostvaruje povoljne rezultate

meCrnogorski available languages

Crnogorska privreda – analiza

U Crnoj Gori je evidentan rast prijavljene dobiti i naplaćenih poreza, što govori o tome da privreda sve bolje posluje. Poreska uprava je u 2019. godini naplatila 75 miliona eura poreza na dobit, što je za šest miliona, ili devet procenata više nego u 2018. Riječ je o za tri miliona većem iznosu u odnosu na planirani. Ovo je saopšteno 23. januara 2020. godine, tokom sastanka predsjednika Privredne komore Crne Gore Vlastimira Golubovića i direktora Poreske uprave Miomira M. Mugoše.

Razgovarano je o ekonomskim kretanjima, na temelju Analize „Crnogorska privreda u 2019. godini“ koju je uradila Privredna komora, a sa akcentom na oblasti koje su u fokusu ovih institucija.

Predsjednik Golubović je kazao da se nastavlja dinamičan rast crnogorske ekonomije po stopi koja je među najvećim u Evropi. Rastu najviše doprinose investicije koje su u 2019. više 15 odsto u odnosu na prethodnu. Rezultati zabilježeni u brojnim privrednim granama, prije svega turizmu, građevinarstvu, trgovini, što prati i rast zaposlenosti po stopi 8,2 odsto, uvjeravaju da će taj trend biti nastavljen. Direktor Mugoša je predstavio rezultate Poreske uprave u prethodnom periodu.

– Rast privrednih aktivnosti direktno utiče na fiskalni potencijal, od kog direktno zavisi visina poreskih prihoda. Poreska uprava najbolje prepoznaje da Crna Gora ima značajan poreski potencijal, kojem znatno doprinosi i 4.385 novih privrednih subjekata u 2019. godini – rekao je Mugoša.

Na naplatu poreza utiče i rast fiskalne kulture obveznika, što Poreskoj upravi omogućava da manje primjenjuje represivne mjere.

– U prethodne četiri godine naplatili smo 4,168 milijarde eura poreza čime smo premašili plan za 201 milion

– naveo je prvi čovjek Poreske uprave, dodajući da je u 2019. naplaćeno 80 miliona eura više od planiranog. U prethodne četiri godine nivo dospjelog poreskog duga smanjen za 210 miliona eura. Na dan 31. decembar 2019. on je iznosio 378.142.829 eura.

Tokom trajanja programa reprograma poreskog duga ukupno je naplaćeno 62,7 miliona eura, a Mugoša očekuje da će u naredne dvije godine ovaj iznos preći 100 miliona.

– Poreska uprava i na ovaj način podržava održivo poslovanje privrednih subjekata – rekao je on.

Reforma Poreske uprave, prema Mugošinim riječima, realizuje se kroz tri međunarodna projekta. Među njima je projekat reforme poreske administracije vrijedan 18,5 miliona eura, koji obuhvata nabavku integrisanog IT sistema uz modernizaciju poslovnih procesa i elektronsku fiskalizaciju koja će početi 1. januara 2021. godine. Reforma se odnosi i na formiranje novog data centra i poreske policije.

Poreska uprava je dobila priznanje kao najtransparentnija državna organizacija u Crnoj Gori i Regionu – kazao je Mugoša.

Predsjednik Komore je tokom sastanka ponovio raniju inicijativu ove asocijacije da se, u procesu elektronske fiskalizacije, privrednici, posebno mali, ne opterećuju troškovima nabavke neophodne opreme, već da ih preuzme crnogorska Vlada. On je zatražio da testni period primjene Zakona o elektronskoj fiskalizaciji bude što duži, te da obuhvati što više obveznika u ruralnim područjima da bi se utvrdilo da li je adekvatna pokrivenost internetom za ovu namjenu.

Istakao je zalaganje privrede da se proizvodna preduzeća oslobode poreza na dobit koju reinvestiraju u tehnološke kapacitete i nova radna mjesta, zatim da se raspon stope poreza na nepokretnosti za privredne objekte smanji na 0,25%–0,50%, umanji PDV na svježu ribu, jaja i prerađevine od mesa, te da se u svim hotelima na služenje hrane primjenjuje niža stopa PDV od sedam odsto, nezavisno od kategorije. Prilkom predavanja finansijskih izkaza crnogorska Privredna komora će insistirati na potpunom i tačnom popunjavaju statističkog aneksa.

Sagovornici su se saglasili da intenzivno sarađuju kako bi blagovremeno informisali privredu o svim planiranim izmjenama fiskalnih propisa i aktivnostima Poreske uprave. PKCG će dati doprinos predstojećem Poreskom karavanu, te pružiti kadrovsku i tehničku podršku edukativnim aktivnostima Poreske uprave.

U radu sastanka učestvovali su potpredsjednici Privredne komore Ljiljana Filipović i Ivan Saveljić, generalni sekretar Pavle D. Radovanović, savjetnik predsjednika Mitar Bajčeta, direktorica Sektora za analize i istraživanja dr Nina Drakić, direktorica Sektora za finansije i računovodstvo Milica Janković i predstavnici Poreske uprave: Gordana Pejović, v.d. pomoćnice direktora u Sektoru za velike poreske obveznike, Danilo Jovanović, v.d. pomoćnika direktora u Sektoru za operativu u oblasti naplate, Tanja Mugoša, načelnica Odjeljenja za upravljanje rizicima, Anđelko Jovanović, načelnik Odsjeka za održavanje i razvoj softvera, te Milica Vuletić, načelnica Odsjeka za edukaciju javnosti.

 

meCrnogorski available languages

Top