>>>
> Finansije i investicije > IOPPO Obrazac – rok za podnošenje do kraja februara

IOPPO Obrazac – rok za podnošenje do kraja februara

meCrnogorski available languages

Obrazac IOPPO – Izvještaj o plaćenom porezu po odbitku za isplaćene prihode

Apel Poreske uprave: PODNESITE IOPPO OBRAZAC DO KRAJA FEBRUARA

Poreska uprava podsjeća poreske obveznike da su u skladu sa Zakonom o porezu na dobit pravnih lica i Pravilnikom o obliku i sadržini izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu po odbitku na prihode koje ostvari rezidentno i nerezidentno pravno lice obveznici poreza po odbitku dužni da Poreskoj upravi podnesu izvještaj o uplaćenom porezu po odbitku, za isplaćene prihode (IOPPO).

tax ruling tax evasion vat corporate multinationals companies profit

Izvještaj u formi IOPPO obrasca podnosi se do kraja februara tekuće godine za prethodnu godinu, a u nastojanju da ispunjavanje poreskh poreskih obaveza učini jednostavnijim, Poreska uprava uvela je servis za slanje istog elektronskim putem preko Portala Poreske uprave.

Podsjećamo da se, kao i kod korišćenja ostalih elektronskih servisa, IOPPO obrazac podnosi od strane ovlašćenog lica poreskog obveznika isključivo uz posjedovanje digitalnog certifikata.

Treba naglasiti da će se, s obzirom da zakonski rok za podnošenje IOPPO obrasca ističe u subotu, blagovremeno podnijetim smatrati svi obrasci podnijeti zaključno sa 02. 03. 2020. godine, u skladu sa Zakonom o upravnom postupku.

Pomoć pri korišćenju elektronskih servisa Poreske uprave možete dobiti od strane Odsjeka za elektronske prijave, i to putem:

  • e-mail adrese: eprijava@tax.gov.me
  • ili telefona: +38220448223 ; +38220448158 ; +382658084; +38267618603 .

 

 

G Consulting – računovodstvene usluge

 

Образац ИОППО – Извјештај о плаћеном порезу по одбитку за исплаћене приходе

Апел Пореске управе: ПОДНЕСИТЕ ИОППО ОБРАЗАЦ ДО КРАЈА ФЕБРУАРА

Пореска управа подсјећа пореске обвезнике да су у складу са Законом о порезу на добит правних лица и Правилником о облику и садржини извјештаја о обрачунатом и плаћеном порезу по одбитку на приходе које оствари резидентно и нерезидентно правно лице обвезници пореза по одбитку дужни да Пореској управи поднесу извјештај о уплаћеном порезу по одбитку, за исплаћене приходе (ИОППО).

Извјештај у форми ИОППО обрасца подноси се до краја фебруара текуће године за претходну годину, а у настојању да испуњавање порескх пореских обавеза учини једноставнијим, Пореска управа увела је сервис за слање истог електронским путем преко Портала Пореске управе.

Подсјећамо да се, као и код коришћења осталих електронских сервиса, ИОППО образац подноси од стране овлашћеног лица пореског обвезника искључиво уз посједовање дигиталног цертификата.

Треба нагласити да ће се, с обзиром да законски рок за подношење ИОППО обрасца истиче у суботу, благовремено поднијетим сматрати сви обрасци поднијети закључно са 02. 03. 2020. године, у складу са Законом о управном поступку.

Помоћ при коришћењу електронских сервиса Пореске управе можете добити од стране Одсјека за електронске пријаве, и то путем:

електронске поште: eprijava@tax.gov.me
или телефона: +38220448223 ; +38220448158 ; +382658084; +38267618603 .

meCrnogorski available languages

Top