>>>
> Finansije i investicije > Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite jun 2020

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite jun 2020

meCrnogorski available languages

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite jun 2020

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite – Ministarstvo rada i socijalnog staranja je obezbijedilo sredstva za jun 2020. godine u iznosu 6.808.115,80 eura

Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite počinje u petak, 17. jula 2020. godine.
Za korisnike materijalnog obezbjeđenja boraca i ličnu i porodičnu invalidninu izdvojeno je 440.175,20 eura.
Za korisnike materijalnog obezbjeđenja izdvojeno je 828.409,83 eura, dok je za korisnike dodatka za djecu izdvojeno 378.021,66 eura.
U skladu sa Uredbom o načinu ostvarivanja prava raseljenih lica iz bivših jugoslovenskih republika i interno raseljenih lica sa Kosova koja borave u Crnoj Gori izdvojeno je za troškove sahrane 18.660,82 eura.
Za pravo na dodatak za njegu i pomoć izdvojeno je 1.282.743,30 eura, a za pravo na ličnu invalidninu 505.056,17 eura.
Naknada roditelju ili staratelju lica koje je korisnik lične invalidnine 486.939,82 eura.
Za smještaj u ustanovama socijalne i dječje zaštite obezbijeđeno je 128.443,31 eura, a za smještaj u ustanovama van Crne Gore izdvojeno 18.352,71 eura, za korisnike porodičnog smještaja 122.408,82 eura.
Za troškove ishrane djece u predškolskim ustanovama 67.806,60 eura.
Za korisnike refundacije za porodiljsko odsustvo izdvojeno je 1.651.901,51 eura.
Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece u skladu sa Zakonom i izvršenju Odluke Ustavnog suda Crne Gore 518.773,80 eura.
Za uplatu doprinosa korisnicama nakande po osnovu rođenja troje ili više djece 133.238,27 eura.
Naknada po osnovu rođenja troje ili više djece-zaostala primanja iznose 308,80 eura.
Za povlastice na putovanje lica sa invaliditetom izdvojeno je 226.808,50 eura.
Za potrebe lica smještenih u azilu izdvojeno je 66.68 eura.
Isplata materijalnih davanja iz socijalne i dječje zaštite jun 2020

Министарство рада и социјалног старања је обезбиједило средства за исплату материјалних давања из социјалне и дјечје заштите за јун 2020. године у износу 6.808.115,80 еура

Исплата материјалних давања из социјалне и дјечје заштите почиње у петак, 17. јула 2020. године.

За кориснике материјалног обезбјеђења бораца и личну и породичну инвалиднину издвојено је 440.175,20 еура.

За кориснике материјалног обезбјеђења издвојено је 828.409,83 еура, док је за кориснике додатка за дјецу издвојено 378.021,66 еура.

У складу са Уредбом о начину остваривања права расељених лица из бивших југословенских република и интерно расељених лица са Косова која бораве у Црној Гори издвојено је за трошкове сахране 18.660,82 еура.

За право на додатак за његу и помоћ издвојено је 1.282.743,30 еура, а за право на личну инвалиднину 505.056,17 еура.

Накнада родитељу или старатељу лица које је корисник личне инвалиднине 486.939,82 еура.

За смјештај у установама социјалне и дјечје заштите обезбијеђено је 128.443,31 еура, а за смјештај у установама ван Црне Горе издвојено 18.352,71 еура, за кориснике породичног смјештаја 122.408,82 еура.

За трошкове исхране дјеце у предшколским установама 67.806,60 еура.

За кориснике рефундације за породиљско одсуство издвојено је 1.651.901,51 еура.

Накнада по основу рођења троје или више дјеце у складу са Законом и извршењу Одлуке Уставног суда Црне Горе 518.773,80 еура.

За уплату доприноса корисницама наканде по основу рођења троје или више дјеце 133.238,27 еура.

Накнада по основу рођења троје или више дјеце-заостала примања износе 308,80 еура.

За повластице на путовање лица са инвалидитетом издвојено је 226.808,50 еура.

За потребе лица смјештених у азилу издвојено је 66.68 еура.

meCrnogorski available languages

Top