>>>
> Magazin > tehno/inovativno > Istraživanje CoVID-19: Horizont 2020 projekti

Istraživanje CoVID-19: Horizont 2020 projekti

meCrnogorski available languages

Istraživanje CoVID-19: Evropska komisija izdvaja dodatnih 122 miliona eura za istraživanje koronavirusa (Horizont 2020)

Istraživanje CoVID-19:  Evropska komisija izdvaja dodatnih 122 miliona eura za istraživanje koronavirusa (Horizont 2020)

 

U okviru EU Okvirnog programa za istraživanje i inovacije Horizont 2020, Evropska komisija izdvojila je dodatnih 122 miliona eura za istraživanja koronavirusa.

Novi poziv za iskazivanje interesa za istraživanje COVID-19 doprinosi obećanju EK, da će iznos od 1,4 milijarde eura biti upućen inicijativi Globalni odgovor na koronavirus, koju je pokrenula predsjednica Evropske komisije, Ursula fon der Lajen, 4. maja 2020. godine.

Novi poziv za iskazivanje interesa najnovija je u nizu mjera u području istraživanja i inovacija koje finansira EU u borbi protiv koronavirusa. Njime se dopunjuju ranije mjere za razvoj dijagnostike, liječenja, vakcina i spremnosti za epidemije, jačanjem kapaciteta za proizvodnju i primjenu lako dostupnih rješenja kako bi se brzo odgovorilo na hitne potrebe.

Marija Gabriel, evropska komesarka za inovacije, istraživanje, kulturu, obrazovanje i mlade, istakla je: “Protiv ove pandemije borimo se svim sredstvima kojima raspolažemo: testiranjem, različitim metodama liječenja i prevencijom. Međutim, ako u toj borbi želimo da pobijedimo, moramo razumjeti kako pandemija utiče na naše društvo i kako najbolje i najbrže usmjeriti intervencije. Moramo istražiti tehnološka rješenja za bržu proizvodnju medicinske opreme i snabdijevanja, praćenje i sprečavanje širenja bolesti i bolju brigu o pacijentima.”

Projekti koji će se finansirati u okviru ovog poziva trebalo bi da uključe prenamjenu proizvodnih kapaciteta za brzu proizvodnju ključne medicinske opreme i potrepština potrebnih za za testiranje, liječenje i prevenciju kao i razvoj medicinskih tehnologija i digitalnih alata za poboljšanje otkrivanja, nadzora i njege pacijenata. Novo istraživanje će se zasnivati na velikim grupama pacijenata širom Evrope, a boljim razumijevanjem bihevioralnih i socioekonomskih posljedica pandemije mogle bi se poboljšati strategije liječenja i prevencije.

Poziv obuvata pet oblasti sa sljedećim okvirnim budžetima:

1. Prenamjena proizvodnih kapaciteta za ključne medicinske potrepštine i opremu (23 miliona eura)

2. Medicinske tehnologije, digitalni alati i analitika na osnovu vještačke inteligencije za poboljšanje nadzora i njege na visokim nivoima tehnološke spremnosti (56 miliona eura)

3. Bihevioralni, socijalni i ekonomski uticaji odgovora na pandemiju (20 miliona eura)

4. Panevropska grupa oboljelih od COVID-19 (20 miliona eura)

5. Saradnja postojećih EU i međunarodnih grupa od značaja za COVID-19 (3 miliona eura).

Rok za podnošenje prijava je 11. jun 2020. godine, na maksimalno 45 strana.

Prednost će se dati prijedlozima za brzo ostvarivanje rezultata, jer su Evropi i svijetu hitno potrebna inovativna rješenja za suzbijanje i ublažavanje pandemije kao i za bolju njegu o pacijentima, preživjelima, ranjivim grupama, zdravstvenim radnicima i njihovim zajednicama. Evropska komisija nastoji omogućiti što hitnije pokretanje istraživanja, kroz kraće vremenske rokove za pripremu iskaza interesa, i za njihovu evaluaciju.

Nova rješenja moraju biti dostupna i pristupačna svima, u skladu s principima Globalnog odgovora na koronavirus. Stoga će Komisija u ugovorima o grantu iz ovog poziva uključiti klauzule o brzoj razmjeni podataka kako bi obezbijedila da se rezultati mogu odmah primijeniti u praksi.

Dodatne informacije:

Milena Milonjić, nacionalna kontakt osoba za Zdravlje u okviru Horizont 2020 programa, e-mail: milena.milonjic@mna.gov.me

meCrnogorski available languages

Top